Lịch tiếp công dân của Ban Tôn giáo Chính phủ

1. Địa điểm tiếp công dân của Ban Tôn giáo Chính phủ

Trụ sở cơ quan Ban Tôn giáo Chính phủ, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Lịch tiếp công dân

a) Thời gian tiếp công dân:

Thứ ba hàng tuần

- Sáng: từ 08h00 đến 11h00

- Chiều: từ 14h00 đến 16h00

b) Lịch tiếp công dân:

- Vụ Pháp chế - Thanh tra làm đầu mối, phối hợp các đơn vị thuộc Ban để thực hiện.

- Việc tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan Ban Tôn giáo Chính phủ: thực hiện 01 ngày/tháng; giao bộ phận tiếp công dân tiếp nhận đăng ký của công dân, phối hợp xác minh và đề xuất thực hiện.

Công dân đăng ký việc tiếp công dân cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, nội dung cụ thể của vụ việc có đơn thư kèm theo, gửi trực tiếp về Vụ Pháp chế Thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ, hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ Ban Tôn giáo Chính phủ đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hoặc gửi qua thư điện tử tại địa chỉ  vupctt@btgcp.gov.vn hoặc ttttbantongiao@chinhphu.vn ; không thực hiện đăng ký qua điện thoại.

Công dân đến địa điểm tiếp công dân của Ban Tôn giáo Chính phủ ăn mặc lịch sự và thực hiện đúng nội quy của Phòng tiếp công dân Ban Tôn giáo Chính phủ.