Lịch công tác tuần (Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021)
Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

22/3

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV.

- Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban công bố quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về TN,TG.

- Đ/c Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban chủ trì Hội đồng xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Ban năm 2021.

- Hội nghị nghiệm thu cơ sở kết quả Đề án đánh giá hiệu quả mô hình cai nghiện ma túy.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba

23/3

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đi công tác tại địa phương.

- Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban dự giao ban tháng 3/2021 của Bộ Nội vụ.

- Đ/c Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban làm việc với Vụ QHQT, VP, VTL.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư

24/3

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc với Bộ, Ban, Ngành TW.

- Lãnh đạo Ban chủ trì buổi Tọa đàm về công tác xuất bản của Nhà xuất bản Tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đi công tác tại địa phương.

- Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban làm việc với Vụ Phật giáo.

Thứ Năm

25/3

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đi công tác tại địa phương.

- Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban chủ trì họp Hội đồng biên tập, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử BTGCP.

- Thứ trưởng, Trưởng ban Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV.

- Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban chủ trì họp duyệt đề cương tài liệu tuyên truyền.

Thứ Sáu

26/3

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP.

- Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về TN,TG tại địa phương.

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.