Lịch công tác tuần (Từ ngày 19/12/2020 đến ngày 25/12/2020)
Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Bảy

19/12

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng gặp gỡ, chúc mừng Giáng sinh tại địa phương.

Chủ nhật

20/12

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tháp tùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Giáng sinh.

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chúc mừng Giáng sinh tại địa phương.

Thứ Hai

21/12

- Hội ý Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Ban.

- Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban tháp tùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Giáng sinh tại địa phương.

Thứ Ba

22/12

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tháp tùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Giáng sinh tại địa phương.

- Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban tháp tùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc mừng Giáng sinh tại địa phương.

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đi công tác tại địa phương.

Thứ Tư

23/12

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tháp tùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Giáng sinh tại địa phương.

- Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban tháp tùng Bộ trưởng BNV chúc mừng Giáng sinh tại địa phương.

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc với Thường trực Tỉnh ủy tại địa phương.

Thứ Năm

24/12

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban chủ trì hội nghị đánh giá công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng năm 2020.

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu

25/12

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại cơ quan.

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại cơ quan.