Lịch công tác tuần (Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021)
Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

15/3

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chủ trì buổi họp với Ủy ban dân tộc về tình hình TN,TG ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2020, những nội dung cần phối hợp trong giai đoạn 2021-2025.

-Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng họp giữa BTV Đảng ủy Bộ với các tổ chức đoàn thể.

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chủ trì họp Tổ công tác sơ kết 3 năm thực hiện Luật TNTG và NĐ 162/2017/NĐ-CP.

Thứ Ba

16/3

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tham gia Đoàn giám sát, kiểm tra của UBTVQH về công tác bầu cử tại tỉnh Ninh Bình

- Hội nghị tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

 

 

Thứ Tư

17/3

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tham gia Đoàn giám sát, kiểm tra của UBTVQH về công tác bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

 

 

Thứ Năm

18/3

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tham gia Đoàn giám sát, kiểm tra của UBTVQH về công tác bầu cử tại tỉnh Nghệ An

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

 

 

Thứ Sáu

19/3

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tham gia Đoàn giám sát, kiểm tra của UBTVQH về công tác bầu cử tại tỉnh Hà Tĩnh

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan