Lịch công tác tuần (Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020)
Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

14/12

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP.

- Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban dự Đại hội Đại biểu Nhơn sanh toàn đạo của Giáo hội Cao Đài Việt Nam (Bình Đức).

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng họp BCH Đảng ủy BNV.

- Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban chủ trì họp với các ngành.

Thứ Ba

15/12

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư

16/12

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chúc mừng Giáng sinh tại địa phương.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm

17/12

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chúc mừng Giáng sinh tại địa phương.

- Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban đi công tác tại địa phương.

- Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trao tặng cờ Tổ quốc cho GHPGVN tại địa phương.

Thứ Sáu

18/12

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dự Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ 9.

- Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban dự Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ 9.

- Dự kiến: Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chúc mừng Giáng sinh tại địa phương.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Bảy

19/12

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chúc mừng Giáng sinh tại địa phương.

Chủ nhật

20/12

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chúc mừng Giáng sinh tại địa phương.