Lịch công tác tuần (Từ ngày 11/01/2020 đến ngày 15/01/2021)
Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

11/01

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại cơ quan.

- Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức chủ trì họp duyệt chương trình công tác năm 2021 của Vụ Pháp chế - Thanh tra.

- Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức chủ trì họp duyệt chương trình công tác năm 2021 của Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác.

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chủ trì duyệt chương trình công tác năm 2021 của Vụ Công giáo.

- Thứ trưởng, Trưởng ban Vũ Chiến Thắng chủ trì duyệt chương trình công tác năm 2021 của Vụ Tin lành.

Thứ Ba

12/01

- Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga chủ trì họp duyệt chương trình công tác năm 2021 của Vụ Cao Đài.

- 14h30: Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dự HN tổng kết công tác Đảng năm 2020 của Đại học Nội vụ.

- Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga chủ trì họp duyệt chương trình công tác năm 2021 của Vụ Phật giáo.

Thứ Tư

13/01

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại cơ quan

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

14/01

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020 Ban Dân vận Trung ương.

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dự tổng kết 04 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Thứ Sáu

15/01

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Dự kiến Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chủ trì duyệt chương trình công tác năm 2021 của Vụ Công tác TG Phía Nam.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan