Lịch công tác tuần (Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021)
Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

08/3

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

09/3

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP

- Đ/c Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban làm việc với Vụ Tin lành về kế hoạch công tác đối với Lễ Phục sinh.

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban làm việc với Lãnh đạo NXB Tôn giáo.

Thứ Tư

10/3

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP

- Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban họp với Tổ xây dựng về việc xây dựng, sửa chữa trụ sở cơ quan.

 

 

 

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Đ/c Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban làm việc với Vụ QHQT về kế hoạch tổ chức Hội nghị giới thiệu pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo cho đại diện các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, chức sắc người nước ngoài đang hoạt động tôn giáo tại Việt Nam.

Thứ Năm

11/3

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

12/3

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP

- Đ/c Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban làm việc với Tạp chí về sửa đổi và ban hành quy trình tổ chức xuất bản; đổi mới hoạt động của Hội đồng biên tập và công tác quản lý, phát hành.

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan