Lịch công tác tuần (Từ ngày 08/02/2021 đến ngày 19/02/2021)
Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

 

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

08/02

- 09h10: Thứ trưởng phụ trách Ban TGCP Vũ Chiến Thắng chủ trì họp với Lãnh đạo Ban và người đứng đầu các vụ, đơn vị tại phòng họp tầng 3, nhà A

- Thứ trưởng phụ trách Ban TGCP Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

09/02

- Thứ trưởng phụ trách Ban TGCP Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng phụ trách Ban TGCP Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Từ ngày 10/02 - 16/02

Nghỉ Tết Âm lịch

Thứ Tư

17/02

Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

18/02

- Thứ trưởng phụ trách Ban TGCP Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng phụ trách Ban TGCP Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

19/02

- Thứ trưởng phụ trách Ban TGCP Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng phụ trách Ban TGCP Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan