Lịch công tác tuần (Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020)
Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

07/12

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban họp đoàn đại biểu của Bộ Nội vụ tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba

08/12

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại cơ quan.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại cơ quan.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư

09/12

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dự buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Hà Nội.

- Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

- Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức trả lời phỏng vấn VTV1.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại cơ quan.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm

10/12

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

- Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chủ trì Hội nghị nghiệm thu cơ sở Đề án.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

11/12

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại cơ quan.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại cơ quan.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.