Lịch công tác tuần (Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021)
Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

05/4

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Đ/c Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban thăm, chúc mừng Lễ Phục sinh HT Tin lành Việt Nam

Thứ Ba

06/4

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP

- Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban thăm, chúc mừng Tết Chol Chnam Thmay các chức sắc PG Nam tông Khmer tại TPHCM

- Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban họp Ban chủ nhiệm Đề án nghiên cứu nguồn lực tôn giáo

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

07/4

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP

- Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban thăm, chúc mừng Lễ Phục sinh TGM Huế

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

08/4

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban chủ trì họp lấy ý kiến Tờ trình Thủ tướng

Thứ Sáu

09/4

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP

- Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban chủ trì họp với các bộ, ngành về một số công tác liên quan đến NXB

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban làm việc với tỉnh Quảng Ninh về các nội dung liên quan tới sơ kết 3 năm thực hiện Luật TNTG