Lịch công tác tuần (Từ ngày 04/01/2020 đến ngày 08/01/2021)
Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

04/01

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại cơ quan

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại cơ quan

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

05/01

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại cơ quan

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dự Hội nghị giao ban của Ban Dân vận Trung ương.

Thứ Tư

06/01

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại cơ quan

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chủ trì Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ năm 2020

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

07/01

- Thứ trưởng Vũ Chiến chủ trì Hội nghị công chức, viên chức, người lao động cơ quan BTGCP năm 2020.

- Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy, Vũ Chiến Thắng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Đảng, Đoàn thể năm 2020.

Thứ Sáu

08/01

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021.

- Bí thư Đảng Bộ, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng và Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức hoạt động về nguồn tại địa phương.

- Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga tham gia hoạt động về nguồn.