Lịch công tác tuần (Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021)
Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

01/3

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chủ trì giao ban công tác tháng 02/2021, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2021.

Thứ Ba

02/3

- Đ/c Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy chủ trì họp Đảng ủy Ban Tôn giáo Chính phủ

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

03/3

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP

- Dự kiến: Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban làm việc với Nhà Xuất bản Tôn giáo về công tác của NXB

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Đ/c Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban làm việc với Vụ Tin Lành

Thứ Năm

04/3

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

 

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

05/3

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

 

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan