Lịch công tác tuần (Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021)
(Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021) Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban đi công tác tại các tỉnh phía Nam từ ngày 01/02/2021 đến ngày 03/02/2021

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

01/02

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại cơ quan

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại cơ quan

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

02/02

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đi công tác tại địa phương

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đi công tác tại địa phương

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

03/02

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dự HN thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chủ trì Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban BTGCP.

- Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban tiếp TGM Vũ Văn Thiên tới thăm, chúc Tết BTGCP.

Thứ Năm

04/02

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đi công tác tại địa phương.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đi công tác tại địa phương.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu

05/02

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đi công tác tại địa phương.

- Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban tiếp đoàn UBĐK Công giáo Việt Nam tới thăm, chúc Tết BTGCP.

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đi công tác tại địa phương.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy

06/02

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đi công tác tại địa phương.

Chủ nhật

07/02

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đi công tác tại địa phương.