Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Ban (Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020)
Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

30/11

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng công tác tại địa phương.

- 8h30: Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban dự giao ban nội chính.

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng công tác tại địa phương.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba

01/12

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng công tác tại địa phương.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng công tác tại địa phương.

- 14h00: Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban chủ trì Hội nghị về Hiến chương sửa đổi, bổ sung của tổ chức tôn giáo.

Thứ Tư

02/12

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

03/12

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

04/12

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng công tác tại địa phương.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng công tác tại địa phương.

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan