Lịch công tác tuần của lãnh đạo Ban (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020)
Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

23/11

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đi công tác tại địa phương.

- Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban đi công tác tại địa phương.

Thứ Ba

24/11

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đi công tác tại địa phương.

Thứ Tư

25/11

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

26/11

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- 14h00: Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chủ trì họp Hội đồng Biên tập Tạp chí Công tác tôn giáo.

Thứ Sáu

27/11

- 08h00: Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dự Hội nghị sơ kết Chỉ thị 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện NQ 36-NQ/TW về công tác đối với NVNONN.

- 08h00: Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban dự Lễ kỷ niệm – Hội thảo khoa học 30 năm thành lập Phân viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại HN và Tạp chí nghiên cứu Phật học.

- 13h30: Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dự Hội nghị sơ kết Chỉ thị 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện NQ 36-NQ/TW về công tác đối với NVNONN.

+ Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban phát biểu tham luận Hội nghị sơ kết Chỉ thị 45-CT/TW.

- 16.45’- 17h: Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban ký Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Nhà nước về NVNONN và Ban Tôn giáo Chính phủ.

-18h30: Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dự Chương trình “ Gánh nhau trong đời” do HĐGMVN tổ chức.