Bảy bằng khen dành tặng Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa nhiệm kỳ III (2015-2020)
Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa (TAHN) có trụ sở Ban Đại diện đặt tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Toàn đạo có tổng số 75 cơ sở thờ tự trong đó 39 cơ sở nội thôn, 36 cơ sở ngoại thôn, 24 Gánh đạo hoạt động ở 16 tỉnh, thành phố trong cả nước và trên 78 ngàn tín đồ

Tín đồ đạo TAHN phần lớn là nông dân nhưng với tinh thần  “Hành tứ ân, Sống hiếu nghĩa vì đại đoàn kết toàn dân tộc” và sống “tốt đời, đẹp đạo”, trong 5 năm qua, Đạo hội TAHN đã thực hiện được một số kết quả nổi bật sau đây:

Về công tác đạo sự: Mở 10 lớp bồi dưỡng hành chính đạo cho trên 1340 lượt chức sắc, chức việc nội ngoại thôn; tiếp nhận 89 văn bản hành chính của chính quyền, tôn giáo bạn; ban hành 103 văn bản hành chính đạo.

Về  trùng tu sửa chữa: Xây dựng, sửa chữa 9 trường hợp tại các cơ sở nội thôn và nhiều trường hợp  tu bổ cơ sở tự viện ngoại thôn.

Về công tác từ thiện - xã hội: Xây dựng 12 căn nhà đại đoàn kết; tham gia trồng 600 cây dầu để bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; tặng 12.011 phần quà cho hộ gia đình nghèo; cấp miễn phí 387 áo quan cho người chết; bốc 3.279 thang thuốc, tham gia quỹ vì người nghèo, ủng hộ ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Coovid-19, hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho người dân bị rắn độc cắn, ủng hộ người dân bị lũ lụt ở miền trung, với tổng giá trị gần 7 tỷ đồng.

Các công tác khác: Cử 10 lượt chức sắc tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; 38 lượt chức sắc tham dự lớp tuyên truyền phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo; 2 lượt chức sắc dự hội nghị về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; 6 lượt chức sắc dự tọa đàm giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị di tích  nhà mồ Ba Chúc.

Vận động các cơ sở thờ tự nội thôn và ngoại thôn tham gia thực hiện các tiêu chí phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cơ sở thờ tự xanh, sạch, đẹp, văn hóa, kết quả có 14 cơ sở thờ tự ngoại thôn và 37 cơ sở thờ tự nội thôn được công nhận và tái công nhận cơ sở thờ tự văn hóa.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen cho các cá nhân

Kết quả đạt được tuy khiêm tốn nhưng đã nói lên được sự đoàn kết nhất trí của các Gánh đạo, sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Ban Đại diện Đạo hội nên tại Đại hội Đại biểu toàn đạo nhiệm kỳ III (2020-2015) vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã tặng 7 bằng khen cho 1 tập thể Ban Đại diện Đạo hội TAHN và 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động an sinh xã hội, quản lý điều hành Đạo hội 5 năm qua.

 

Hữu Đức