Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đầu tiên xuất hiện trong triển lãm trực tuyến của Google Arts & Culture
Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng vừa được chọn là bảo tàng đầu tiên xuất hiện trong triển lãm trực tuyến của Google Arts & Culture do Tổng cục Du lịch phối hợp với Tập đoàn Google tổ chức.

Theo đó, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng vinh dự là bảo tàng đầu tiên và duy nhất được giới thiệu trong chuyên mục Điểm đến các bảo tàng. Sự lựa chọn dựa trên cơ sở về khả năng truyền tải được những giá trị tiêu biểu, nổi bật của nền văn hóa - nghệ thuật cổ Champa, thông qua hơn 300 hiện vật điêu khắc hiện đang trưng bày tại đây. Đặc biệt, nhiều tác phẩm chứa đựng những thông điệp lịch sử, văn hóa và tôn giáo gắn liền với những di sản văn hóa của nhân loại được UNESCO công nhận như di tích đền tháp Mỹ Sơn (Quảng Nam).

Đây là lần đầu tiên nền tảng Google Arts and Culture thực hiện một triển lãm trực tuyến về các thắng cảnh, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, ẩm thực của bốn tỉnh miền Trung với 35 triển lãm số và gần 1.400 bức ảnh, gắn với nhiều tính năng công nghệ hiện đại.

 

Theo baovanhoa.vn