Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2020
Trang Thông tin Điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nội dung Tạp chí Công tác Tôn giáo số 12/2020:

Mục Sự kiện tôn giáo:

- Nguyễn Ly: Chúc mừng Giáng sinh năm 2020 an lành và hạnh phúc.

Mục Nghiên cứu trao đổi:

- TS. Hòa thượng Thích Gia Quang: Ảnh hưởng tốt đẹp từ tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo.

- PGS, TS. Nguyễn Hồng Dương: Tự viện, nghi lễ Phật giáo thời Lý và những giá trị di sản văn hóa.

- TS. Thiếu tá Trần Quang Hà: Quan điểm của Ph. Ăngghen về tác động của tôn giáo đối với đời sống xã hội và nhận định về phát huy vai trò của các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

Mục Công tác tôn giáo:

- Lê Hùng Yên: Đóng góp của Công giáo trong giữ gìn an ninh trật tự ở huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

- ThS. Nguyễn Thị Diệu Thúy: Một số đặc điểm của các hiện tượng tôn giáo mới ở khu vưc Tây Nguyên.

- ThS. Nguyễn Thị Thùy Liên: Xã Thái Hồng làm tốt công tác tôn giáo góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn quốc gia.

- Lê Thị Vân Anh; Lại Văn Hợp: Công tác tôn giáo trên địa bàn huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội hiện nay.

Mục Thường thức về tôn giáo:

- TS. Bùi Hữu Dược; ThS. Bùi Thái Hà: Trần Nhân Tông tinh thần hòa giải và sức mạnh dân tộc.

- Nguyễn Minh Hiếu: Lễ hội đền Phù Ủng tưởng nhớ Phạm Ngũ Lão, vị danh tướng tài ba đời Trần.

- ThS. Nguyễn Minh Huệ: Chân dung nhân vật Thánh lập dòng trong sách truyện các thánh của Joseph Marie Bigollet Kính.

- Nhật Hoàng: Thỉnh mời nhắc nhở lỗi cho nhau trong Phật giáo Nguyên thủy Theravada.

- Nguyễn Tuyết Nhung: Những giá trị tiêu biểu của lễ hội Tây Thiên.

Mục Tín ngưỡng, tôn giáo và đời sống:

- Ngọc Hà: Nhớ mãi mùa Giáng sinh.

- Đại đức Thích Đạo Thịnh: Vai trò của truyền thông trong đảm bảo an sinh xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- ThS. Lê Trần Quyên: Một số vấn đề về phương pháp truyền giáo của Phật giáo, Tin Lành ở Việt Nam hiện nay.

- Ngô Sỹ Minh: Linh mục Công giáo tham chính và nghiên cứu khoa học: hành trình đầy chông gai.

Mục Nhìn ra thế giới:

- Diệu Hồng: Tìm hiểu lễ Giáng sinh ở một số quốc gia trên thế giới.

Mục Hỏi – Đáp pháp luật

 

NN