Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2020
Trang Thông tin Điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nội dung Tạp chí Công tác Tôn giáo số 11/2020:

Mục Vấn đề tôn giáo:

- Thảo Nguyên: Lễ trao tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cờ Tổ quốc.

Mục Nghiên cứu trao đổi:

- PGS, TS. Nguyễn Thanh Xuân: Đạo Tin Lành trong mối quan hệ của một số nước phương Tây và Mỹ với Việt Nam trong lịch sử.

- PGS, TS. Nguyễn Hồng Dương: Người Chăm Islam – những biểu hiện đặc thù về cộng đồng và nghi lễ.

- TS. Hòa thượng Thích Thanh Điện: Giáo hội Phật giáo Việt Nam chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương binh, gia đình có công.

- ThS. Nguyễn Thị Lê Thư: Ảnh hưởng của triết lý nhân sinh Phật giáo đến nhân sinh quan người Việt và ý nghĩa hiện thời của nó.

- Mục Công tác tôn giáo:

- Thiếu tướng TS. Bùi Thanh Hà: Nhận diện một số hành vi lệch chuẩn trong hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay – những vấn đề cần quan tâm.

- TS. Lê Văn Phục: Những biểu hiện mới trong quan hệ giữa cộng đồng các dân tộc thiểu số và tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay.

- Nguyễn Khắc Huy: Việc quản lý tài sản và quyền sử dụng đất cơ sở tôn giáo (chùa) thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Vũ Văn Hoàng Hà: Tác động của truyền thông, mạng xã hội tới hoạt động truyền đạo ở Việt Nam.

- Diệu Phúc: Vì sao các tôn giáo đạt được kết quả khả quan trong phòng, chống dịch COVID – 19.

Mục Thường thức về tôn giáo:

- TS. Vũ Văn Chung: Lý thuyết nhận thức luận và chức năng luận trong nghiên cứu hiện tượng hoạt động tôn giáo mới ở Việt Nam.

- Nguyễn Hữu Hồng: Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư tưởng về triết lý Phật giáo.

- TS. Nguyễn Quỳnh Trâm:  “Tập đại thành” nhân dịp ba mươi năm đổi mới chính sách tôn giáo ở Việt Nam (1990-2020).

Mục Tín ngưỡng, tôn giáo và đời sống:

- Đại đức Thích Đạo Thịnh: Phật giáo Việt Nam với việc tham gia xây dựng cơ sở dạy nghề, lớp mẫu giáo, lớp tình thương.

- NCS. Phùng Duy Hiển: Trách nhiệm của người Công giáo ở Việt Nam trong lĩnh vực bác ái xã hội – từ lý luận đến thực tiễn.

- Bùi Hồng Thanh: Phát huy nguồn lực Phật giáo trong xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường ở nước ta.

- Trần Xuân Kiêm: Phật giáo Lào Cai với hoạt động từ thiện.

Mục Nhìn ra thế giới:

- TS. Nguyễn Thị Thu Trà: Tìm hiểu tín ngưỡng, tôn giáo ở Mi-an-ma.

Mục Hỏi – Đáp pháp luật

 

NN