Giới thiệu sách: Lược sử tôn giáo
Lược sử tôn giáo được dịch từ nguyên tác tiếng Anh “A Little History of Religion” của tác giả Richard Holloway, phát hành năm 2016.

Đây hiện là tác phẩm lược sử về tôn giáo được cập nhật gần nhất. Sách trả lời cho những câu hỏi cơ bản về sự hình thành và phát triển của các tôn giáo, giáo lý và thực hành giáo lý, những mâu thuẫn về tư tưởng dẫn đến chia tách tôn giáo thành các hệ phái, những tranh biện và cả chinh phạt trong lịch sử…

Lược sử bảo đảm ngắn gọn, sáng rõ sự hình thành các tôn giáo được trình bày theo thứ tự xuất hiện trên sân khấu lịch sử. Việc trình bày như vậy rất có ích cho người đọc nhận ra sự kế thừa của tôn giáo sau đối với di sản của tôn giáo trước, chẳng hạn như ba tôn giáo cùng khởi nguồn từ Abraham và cùng thờ Thiên Chúa là đạo Do Thái, đạo Cơ Đốc và đạo Hồi.

Với bản dịch Việt ngữ, người dịch tỏ ra nắm vững về tôn giáo và những thuật ngữ liên quan trong tiếng Việt. Có những chú thích làm sáng tỏ hơn cho bản dịch, chẳng hạn ở trang 129: trong tiếng Việt, chữ Christianity thường được dịch là Thiên Chúa Giáo là đúng nhưng dễ gây nhầm lẫn vì đạo Do Thái và đạo Hồi cũng thờ Thiên Chúa. Vì vậy, ta có thể dịch nó là Ki tô giáo, Cơ Đốc giáo, hoặc Công giáo (Catholic).

Ấn phẩm tiếng Việt được thực hiện bởi dịch giả Loan Vũ, do Nhã Nam và NXB Thế giới phát hành./.

 

PV