Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2020

Trang Thông tin Điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nội dung Tạp chí Công tác Tôn giáo số 9/2020:

 

Mục Sự kiện tôn giáo:

- Minh Hồng: Chúc mừng lễ Vu lan báo hiếu và mùa an cư kiết hạ thành tựu an lạc, trọn vẹn.

Mục Nghiên cứu trao đổi:

- PGS, TS. Nguyễn Thanh Xuân: Công nhận các tổ chức Cao Đài – Dấu ấn về pháp nhân tôn giáo ở Việt Nam thời đổi mới.

- TS. Vũ Văn Chung: Tiếp cận hiện tượng tôn giáo mới từ góc độ tôn giáo học và nhân học văn hóa.

- TS. Nguyễn Công Oánh: Ki –tô giáo với những vấn đề sinh thái toàn cầu.

Mục Công tác tôn giáo:

- Nguyễn Khắc Huy: “Hoạt động tín ngưỡng”, “Hoạt động tôn giáo” trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và trong đời sống tâm linh của cộng đồng.

- Nguyễn Thị Định: Những yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện pháp luật về tôn giáo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

- TS. Lê Thị Vân Anh, Hoàng Văn Trung: Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

- ThS. Hà Thị Thanh Chung: Việc “Dung hợp tâm lý” trong quản lý đội ngũ công chức làm công tác tôn giáo.

Mục Thường thức về tôn giáo:

- NCS. Phùng Duy Hiển: Trách nhiệm của người Công giáo Việt Nam trong hoạt động kinh tế - từ lý luận đến thực tiễn.

- Nguyễn Kim Anh: Vu lan ngày hội truyền thống về đạo Hiếu.

- TS. Nguyễn Quỳnh Trâm: Đạo Tin lành trên thế giới và ở Việt Nam – một ấn phẩm khách quan về đạo Tin lành.

- Hiệp sĩ Đại thánh giá J.B Lê Đức Thịnh: Thư chung 1980- con đường mới của người Công giáo Việt Nam.

- Vũ Tuyết Thanh: Quảng tu cúng dường – hạnh nguyện thứ ba của Bồ Tát Phổ Hiền và ý nghĩa hiện nay.

Mục Tín ngưỡng, tôn giáo và đời sống:

- ThS. Trương Thị Duyên: Tín ngưỡng thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

- TS. Bùi Hữu Dược: Từ vụ việc tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2 Thành phố Hồ Chí Minh – một số điều trao đổi.

- Peter Ngô Sỹ Minh: Bảo vệ môi trường dưới cái nhìn Công giáo.

- Diệu An: Đồng bào Công giáo tích cực tham gia các hoạt động từ thiện bác ái.

Mục Nhìn ra thế giới:

- Đoàn Nam Đàn: Gìn giữ giá trị di sản Phật giáo châu Á.

Mục Tin tức

Mục Hỏi – Đáp pháp luật

 

NN