Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2020

Trang Thông tin Điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nội dung Tạp chí Công tác Tôn giáo số 10/2020:

 

Mục Sự kiện tôn giáo:

- Nguyễn Hương Trang: Đại hội Đại biểu Nhơn sanh toàn phái nhiệm kỳ V (2020-2025) Hội thánh Cao Đài Cầu Kho – Tam Quan thành công tốt đẹp.

Mục Nghiên cứu trao đổi:

- PGS, TS. Nguyễn Thanh Xuân: Nghị quyết 24-NQ/TW (1990) – Mốc son đổi mới chính sách tôn giáo ở Việt Nam.

- PGS, TS. Nguyễn Hồng Dương: Tôn giáo từ trên trời xuống mặt đất (tiếp cận từ Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 16/10/1990 của Bộ Chính trị Về tăng cường Công tác tôn giáo trong tình hình mới).

- Vũ Văn Hoàng Hà: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong Hiến pháp 2013- Sự kế thừa phát triển qua các bản Hiến pháp Việt Nam.

- Mục Công tác tôn giáo:

- Nguyễn Thị Hạnh: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

- TS. Vũ Văn Chung: Một số hướng tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu về hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam hiện nay.

- Nguyễn Thúy Hà: Vai trò của truyền thông trong việc định hướng nhận thức cho công chúng về quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0.

- TS. Lê Thị Minh Thảo: Luật pháp tôn giáo của Việt Nam từ năm 1945 đến nay – Đôi điều luận bàn.

Mục Thường thức về tôn giáo:

- Nguyễn Phúc Nguyên: Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững vàng đường hướng Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội.

- TS. Ni sư Diệu Tâm: Tìm hiểu khái quát Kinh Bát Đại Nhân Giác.

- Đoàn Nam Đàn: Lễ hội đền Và.                        

Mục Tín ngưỡng, tôn giáo và đời sống:

- Trung tá, ThS. Nguyễn Ngọc Hương; Đại tá, ThS. Đặng Văn Thi: Các tôn giáo tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- ThS. Trần Tấn Đạt: Chữ Tâm của đạo Phật và việc vận dụng vào công tác an sinh xã hội của Phật giáo Việt Nam.

- ThS. Đổng Văn Dinh: Suy nghĩ về việc tổ chức sự kiện trong khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt.

- ThS. Trần Thị Hằng: Công tác đối ngoại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay.

- Lê Tuyết: Tịnh xá Ngọc Y – Chốn bình yên để phật tử tìm về.

Mục Nhìn ra thế giới:

- Ngô Sỹ Minh: Đời sống của người Công giáo tại Việt Nam và Hoa Kỳ dưới một góc nhìn.

Mục Hỏi – Đáp pháp luật

 

NN