Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ: Lan toả yêu thương
Những ngày cả nước chống dịch Covid-19, bất cứ nơi đâu, Phật giáo cũng phát huy vai trò gương mẫu trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đồng hành với những khó khăn của đất nước. Một trong những địa bàn mà Giáo hội Phật giáo tích cực tham…...