Đại Giới đàn Thiện Chơn Phật lịch 2566 tại An Giang
Sáng ngày 18/7/2022, tại chùa Bình An, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang khai mạc Đại Giới đàn Thiện Chơn, Phật lịch 2566, Dương lịch 2022....