Thánh lễ Đại triều mừng Chúa Kitô Phục sinh tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam Huế
Sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 4, tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam Huế, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế đã dâng Thánh lễ Đại triều mừng Chúa Kitô Phục sinh. Cộng đoàn giáo xứ chính tòa Phủ Cam với sắc màu tươi thắm của từng Hội đoàn chỉnh tề hàng ngũ trước sân nhà thờ rước Đoàn Đồng tế tiến vào nhà thờ.

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh nói lời chào mừng mọi thành phần dân Chúa, những người không cùng tôn giáo và những người xa quê sinh sống làm việc tại Huế đang hiện diện trong ngôi nhà thờ này.

Tổng Giám mục mời gọi Cộng đoàn cầu xin cùng Chúa Kitô Phục sinh đoái thương đến nhân loại và ban bình an cho toàn thể thế giới, cách riêng cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta vượt qua cơn đại dịch Covid này.

Trong Thánh lễ, phần kinh Lạy Chúa Kitô …, Tổng Giám mục cũng mời gọi cộng đoàn cùng dang tay để cầu nguyện cho thế giới thoát được cơn đại dịch và chiến tranh.

 

Minh Phương