Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam TP. Bảo Lộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Ông Bùi Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc tặng hoa chúc mừng Đại hội
Sáng 27/6, tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bảo Lộc đã diễn ra Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam TP. Bảo Lộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dự Đại hội có ông Trương Đình Căn, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; ông Bùi Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc; ông Huỳnh Minh Chánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bảo Lộc; đại diện lãnh đạo UBND, các ban, ngành thành phố cùng 80 đại biểu đại diện cho các giáo xứ, giáo dân tiêu biểu tham dự. 

Tại TP Bảo Lộc, đồng bào theo Công giáo với 19.650 hộ, 81.789 giáo dân; có 109 cơ sở Công giáo với 108 chức việc và chức sắc, 367 tu sĩ (62 linh mục) cùng với Hội đồng của các giáo xứ. 

Linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân các giáo xứ, họ đạo trong TP Bảo Lộc đều mang nguyện vọng: Tiếp tục phát huy tinh thần Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” nhằm thực hiện tốt hơn nữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” góp phần thực hiện mục tiêu chung “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh”. 

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo TP Bảo Lộc được triển khai sâu rộng; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Bảo Lộc đã tích cực động viên chức sắc, tu sĩ và giáo dân trong thành phố chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

 

Trao giấy khen của UBND TP Bảo Lộc cho các cá nhân, tập thể

Hiện nay, tại TP Bảo Lộc có trên 95% xứ họ giáo được công nhận khu dân cư văn hóa cấp thành phố; trên 90% gia đình Công giáo được công nhận “Gia đình văn hóa”. Tham gia xây dựng các công trình phúc lợi, tích cực vận động giáo dân, người dân địa phương đóng góp sức người, sức của cùng với Nhà nước xây dựng, sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông, cầu cống trên địa bàn.        

Các phong trào như bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp được thực hiện một cách bài bản; xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như: Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến “An toàn, an ninh trật tự, sáng - xanh - sạch đẹp”; giáo xứ Tân Thanh, giáo xứ Tân Bình (xã Lộc Thanh) với 4 mô hình giáo xứ “Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”…

Tại Đại hội, ông Trương Đình Căn, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Đoàn kết Công giáo TP Bảo Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Đồng thời, kêu gọi Ban Đoàn kết Công giáo TP Bảo Lộc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức để thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”. Đoàn kết, bác ái, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và các phong trào thi đua yêu nước…

Đại hội đã suy cử Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Bảo Lộc nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 41 vị; 26 vị được suy cử dự Đại hội cấp tỉnh. Linh mục Phan Đào Thục được suy cử làm Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo TP Bảo Lộc nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP. Bảo Lộc nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội

 Dịp này, UBND TP Bảo Lộc đã trao tặng giấy khen đến 5 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tôn giáo và công tác từ thiện xã hội; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc đã trao tặng 6 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Theo baolamdong.vn