Bình Thuận: Họp mặt chức sắc tôn giáo, dân tộc và người tiêu biểu nhân dịp đầu năm 2021
Chiều ngày 6/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức họp mặt hơn 180 vị chức sắc các tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2021....