Tiền Giang: 3 chức sắc tôn giáo được bầu làm ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Sáng ngày 10/01/2018, tại Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ phối hợp công tác năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức bầu bổ sung các ủy viên vào làm thành viên UBMTTQVN tỉnh…...