Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình triển khai nhiệm vụ năm 2018
Sáng ngày 03/01/2018, tại thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (trong đó có công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo). Dự…...