Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày 13/01/2021, tại thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 (trong đó có công tác Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn…...