Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng Lễ Đức Chí tôn năm 2021
Ông Lê Kim Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tặng quà và chúc mừng Họ đạo Cao Đài Trung Thuận
Chiều ngày 19/02/2021, ông Lê Kim Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Nguyễn Tấn Thuyên, Phó Trưởng Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tổ chức Đoàn thăm, chúc mừng các vị chức sắc, chức việc và bà con tín đồ của các Họ đạo Cao Đài trong tỉnh nhân dịp Lễ Đức Chí tôn năm 2021.

Tại các nơi đến thăm, các vị chức sắc, chức việc của các Họ đạo Cao Đài trong tỉnh thông tin tình hình hoạt động tôn giáo tại cơ sở trong năm 2020 và các hoạt động tổ chức Lễ Đức Chí tôn năm 2021 của đạo Cao Đài. Thay mặt lãnh đạo Sở Nội vụ ông Lê Kim Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ gửi lời chúc mừng đến các vị chức sắc, chức việc và bà con tín đồ của đạo Cao Đài nhân dịp Lễ Đức Chí tôn và đầu năm mới Xuân Tân Sửu 2021. Đồng thời, ông đánh giá cao những đóng góp của các Họ đạo trong các phong trào thi đua yêu nước và đề nghị các vị chức sắc, chức việc, bà con tín đồ tiếp tục thực hiện các hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật, Hiến chương của Hội thánh, tham gia các hoạt động xã hội do chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động.

Ông Lê Kim Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tặng quà và chúc mừng Họ đạo Cao Đài Đô Vinh    

Kim Thủy