Đà Nẵng: Tổ chức Hội nghị giao ban và hướng dẫn một số chuyên đề về công tác tôn giáo
Ông Nguyễn Cao Cường, Trưởng ban Ban Tôn giáo thành phố phát biểu tại Hội nghị
Thực hiện chương trình công tác năm 2021, vào sáng ngày 06 tháng 4 năm 2021, Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc quý I năm 2021.

Đến tham dự Hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ các quận, huyện; cán bộ làm công tác tôn giáo tại UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố với khoảng gần 100 cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo đã đến tham dự.

 

Tại Hội nghị, Ban Tôn giáo đã báo cáo tình hình công tác Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc trên địa bàn thành phố trong quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2021; đồng thời kết hợp tổ chức sinh hoạt một số chuyên đề về hướng dẫn công tác quản lý Đại hội Phật giáo cấp quận, huyện nhiệm kỳ 2021-2026; cập thông tin về tình hình hoạt động của các hiện tượng tôn giáo mới hiện nay và trao đổi kết quả sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Nhân dịp này, Ban Tôn giáo cũng đã tổ chức trao hơn 200 lá cờ Tổ quốc cho Phòng Nội vụ các quận huyện để gửi đến các cơ sở tôn giáo ở địa phương./.

 

Đinh Đức Hiền