Chăm lo cho đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây
Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách người Khmer
Là tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống (chiếm trên 30% dân số của tỉnh), tỉnh Sóc Trăng luôn thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số và làm tốt việc hỗ trợ, chăm lo đời sống cho đồng bào. Qua đó, kịp thời đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân, đẩy nhanh công tác giảm nghèo, cải thiện cuộc sống để bà con đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui hơn.

Không khí rộn ràng đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2021 của đồng bào Khmer đang về trên khắp các xóm ấp ở Sóc Trăng. Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh tổ chức buổi họp mặt các vị trụ trì chùa, nhân sĩ trí thức và ban quản trị 92 chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh, nhằm thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo trong năm qua. Ông Lâm Ny, Ban Quản trị chùa Pô Thi Prứk, thị trấn Lịch Hội Thượng (Trần Đề) phấn khởi cho biết: “Từ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer từng bước được nâng lên. Các sinh hoạt, tín ngưỡng tôn giáo và hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao không ngừng phát triển. Đó là niềm vui chung của bà con Khmer”.

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách người Khmer. Ảnh: THI RE

Năm 2020, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 20-3-2020 và Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 31-3-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Hội ĐKSSYN tỉnh ban hành Công văn số 27/HĐKSSYN, nhằm huy động sự vào cuộc của các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong việc phòng, chống dịch bệnh, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện... chủ động ngăn chặn và ứng phó với dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của người dân, nhất là trong dịp Thanh minh và Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Năm qua, tỉnh đã hỗ trợ Hội ĐKSSYN tỉnh và các chùa Phật giáo Nam tông Khmer với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh và đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đơn giản, an toàn theo hướng dẫn của Hội ĐKSSYN tỉnh.

Ông Lâm Sách, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh khẳng định: “Đạt được những kết quả trên là nhờ sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, đặc biệt Hội ĐKSSYN tỉnh, các vị trụ trì và Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer đã góp phần rất quan trọng trong thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 27.614 lao động, trong đó, xuất khẩu lao động 150 người; giới thiệu và cung ứng 1.142 lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh, lao động qua đào tạo chiếm tỷ lệ trên 60%; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công. Tính đến nay, đã xây dựng, sửa chữa được 4.647 căn nhà cho hộ nghèo theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ, với số tiền 116,17 tỉ đồng; xây dựng và bàn giao 125 căn nhà đại đoàn kết, với số tiền 5 tỉ đồng”.

Theo Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, mục tiêu trong những năm tới là nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của tỉnh; giảm dần số xã, ấp đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng trong tỉnh; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, cải thiện rõ rệt đời sống nhân dân, nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

 

Theo báo Sóc Trăng