Ban Tôn giáo Trà Vinh thăm, chúc mừng lễ Sêne Đôlta năm 2022
Ông Lê Văn Tịnh thăm Hòa thượng Thạch On- Mê Kone
Từ ngày 20-23/9/2022, Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tổ chức thăm, tặng quà chức sắc, chức việc tiêu biểu trong Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh nhân dịp lễ Sêne Đôlta.

Tại các nơi đến thăm, chúc mừng, ông Lê Văn Tịnh, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, thông qua sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh, gửi lời chúc mừng đến bà con tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer và đề nghị sư sãi, phật tử tổ chức Sêne Đôlta với tinh thần “vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm”.

Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Trà Vinh thăm, tặng quà Thượng tọa Thạch Thường,

Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện Càng Lon

Thăm, tặng quà Thượng tọa Kim Ngọc Toàn,

Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện Trà Cú

Trần Trung