Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV
Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 11 tháng 1 năm 2021 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV thì, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 người....