Tích cực vận động tăng, ni và phật tử tham gia cuộc bầu cử đầy đủ, trách nhiệm
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi tới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thành phố trong toàn tỉnh với nội dung tích cực vận động tăng, ni và phật tử tham gia đầy đủ,…...