Đồng bào Công giáo thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Tại điểm bầu cử phường Phước Vĩnh, các nữ tu Dòng Mến Thánh giá và bà con giáo dân Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam đã hoàn thành quyền bầu cử ngay trong buổi sáng.
Đồng bào Công giáo thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Ngay từ sáng sớm Chúa nhật 23 tháng 5, các điểm tổ chức bầu cử trên địa bàn thành phố Huế đã mở cửa chuẩn bị cho ngày bầu cử. Mặc dù là ngày lễ trọng, nhưng các nhà thờ do thực hiện hạn chế tập trung đông người nên nhiều bà con giáo dân đã tham gia bầu cử sớm. Ngay bên trong cổng là bàn kiểm tra y tế và đo thân nhiệt cho tất cả cử tri. Mọi người đều tuân thủ thực hiện chủ trương 5K, đặc biệt là việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Nữ tu Maria Bùi thị Lành dù đã 85 tuổi vẫn tham gia bỏ phiếu

Tại điểm bầu cử phường Vĩnh Ninh, chính quyền địa phương tổ chức mang thùng phiếu vào tận trong Tòa Tổng Giám mục Huế nên thuận tiện cho việc bỏ phiếu. Các linh mục và tu sĩ Dòng Thánh Tâm phân chia thời gian để đi bỏ phiếu, tránh tập trung đông người một lúc.

Cho đến 12 giờ trưa, đã có trên 80% cử tri trên địa bàn thành phố Huế  tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Minh Phương