Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 18/10/2019 01:01 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2017

Căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi là Nghị định); Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 08/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản chỉ đạo của Bộ Nội vụ; 

Để tổ chức triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định có hiệu quả; ngày 22 tháng 2 năm 2018, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-TGCP về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; gồm Lãnh đạo Ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban.

          Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ có các nhiệm vụ sau:

        1. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật theo Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 08/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1090/QĐ-BNV ngày 29/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

          2. Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định;

          3. Chỉ đạo hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

          4. Chỉ đạo các Vụ chuyên môn thuộc Ban xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nội dung của Luật và Nghị định;

          5. Phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành liên quan; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện các quy định của Luật và Nghị định;

         6. Tổ chức hướng dẫn thực hiện Luật và Nghị định bằng nhiều hình thức như trực tiếp tổ chức các hội nghị, lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch nhiệm vụ công tác của các Vụ, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng của các Vụ, đơn vị thuộc Ban.

          Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 2 năm 2018 và thay thế Quyết định số 83/QĐ-TGCP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai thi hành, tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản có liên quan./.

       

Hồng Vân 

Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2017Để tổ chức triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định có hiệu quả ngày 22 tháng 2 năm 2018, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-TGCP về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Văn bản chấp thuận đề nghị tổ chức Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 47 của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam)
Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ
Video
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Chiêm ngưỡng ngôi đền trên vách thủy tinh - 'kỳ quan nhân tạo' độc đáo Thái Lan
Lễ Sene Đolta của đồng bào Khmer
Một số hình ảnh của Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại tỉnh Hà Nam, và tỉnh Quảng Ninh
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vnNgười chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn