Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 23/09/2020 10:40 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Kết quả hoạt động liên giao hành đạo của các Hội thánh Cao Đài giai đoạn 2008 – 2019
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại Hội nghị liên giao lần thứ XII do HT Cao Đài Minh Chơn đạo tổ chức

Cao Đài là tôn giáo nội sinh do người Việt Nam sáng lập, ra đời vào năm 1926 tại Tây Ninh, với tên gọi đầy đủ là Đại đạo Tam kỳ Phổ độ. Đạo Cao Đài  hình thành và phát triển theo từng giai đoạn của lịch sử đất nước, đến nay đã 94 năm lập giáo với 10 hệ phái và 01 pháp môn tu hành được nhà nước công nhận tổ chức tôn giáo. Đạo Cao Đài hiện có trên 2,6 triệu tín đồ, 10 nghìn chức sắc, 30 nghìn chức việc, 1,300 cơ sở thờ tự ở 37 tỉnh, thành phố trong cả nước, nhưng tập trung nhiều ở các tỉnh Nam bộ như: Tây Ninh, Bến Tre, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, An Giang….

Năm 2008, các Hội thánh và tổ chức Cao Đài đã có sáng kiến thành lập tổ chức liên giao hành đạo để cùng nhau giúp đỡ trên con đường hành đạo và hoạt động từ thiện xã hội, báo chí, đào tạo chức sắc. Đây là hoạt động tự nguyện của các Hội thánh và tổ chức Cao Đài nhằm từng bước giải quyết những vấn đề cần thiết của đạo trong giai đoạn hiện nay.

Từ năm 2008 đến nay, các Hội thánh đã 12 lần tổ chức hội nghị liên giao, cụ thể như sau: Hội nghị liên giao lần thứ I (năm 2008), tổ chức tại Hội thánh Cao Đài  Minh Chơn đạo; Hội nghị liên giao lần thứ II (năm 2009), tổ chức tại Hội thánh Cao Đài  Ban Chỉnh đạo; Hội nghị liên giao lần thứ III (năm 2010), tổ chức tại Hội thánh Cao Đài  Tiên Thiên; Hội nghị liên giao lần thứ IV (năm 2011), tổ chức tại Hội thánh Cao Đài  Bạch Y; Hội nghị liên giao lần thứ V (năm 2012), tổ chức tại Hội thánh Cao Đài  Cầu Kho Tam Quan; Hội nghị liên giao lần thứ VI (năm 2013), tổ chức tại Hội thánh Truyền Giáo Cao Đài ; Hội nghị liên giao lần thứ VII (năm 2014), tổ chức tại  Hội thánh Cao Đài  Minh Chơn đạo; Hội nghị liên giao lần thứ VIII (năm 2015), tổ chức tại Hội thánh Cao Đài  Ban Chỉnh đạo; Hội nghị liên giao lần thứ IX (năm 2016), tổ chức tại Hội thánh Cao Đài  Tiên Thiên; Hội nghị liên giao lần thứ X (năm 2017), tổ chức tại Hội thánh Cao Đài  Bạch Y; Hội nghị liên giao lần thứ XI (năm 2018), tổ chức tại Hội thánh Cao Đài Cầu Kho Tam quan và Hội nghị liên giao lần thứ XII (năm 2019), tổ chức tại Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo.

Trong quá trình hoạt động, các Hội thánh, tổ chức Cao Đài nói riêng và Khối liên giao đã được Ban Tôn giáo Chính phủ; các sở, ban ngành cấp tỉnh hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ về mọi mặt, được thể hiện ở một số nội dung trọng tâm như sau:

- Công tác tổ chức: Từ hội nghị đầu tiên có 12 tổ chức tham gia đến nay, hoạt động liên giao hành đạo đã nghi nhận sự lớn mạnh với sự đóng góp của 09 Hội thánh và 01 pháp môn tu hành, 05 tổ chức Cao Đài hoạt động độc lập và Hội thánh Minh Lý đạo Tam Tông miếu tham gia hoạt động của khối. Hoạt động liên giao hành đạo đã quy tụ đa số các Hội thánh và tổ chức Cao Đài tham gia, khẳng định vai trò đoàn kết tôn giáo giữa các tổ chức trong đạo Cao Đài.

- Về công tác đào tạo: Qua 12 năm của Khối Liên giao hành đạo đã tổ chức được 629 khóa hạnh đường dài hạn và ngắn hạn với hơn 41.155 chức sắc, chức việc tham gia; ban hành 02 bộ giáo trình Hạnh đường sơ cấp có 12 chuyên đề và trung cấp có 15 chuyên đề phục vụ cho công tác giảng dạy; tái bản và đối với từng Hội thánh xuất bản, tái bản trên 100 đầu sách và trên 200 ngàn Kinh, lễ bổn để đáp ứng nhu cầu cho bổn đạo.

- Về công tác từ thiện: Với nền Đại đạo Tam kỳ Phổ độ, công tác từ thiện xã hội là một việc làm thiết thực, đúng với tôn chỉ của đạo Cao Đài. Mặt dù Hội thánh, các tổ chức còn khó khăn, nhưng với phương châm vì nền đạo Cao Đài , công tác từ thiện của Khối Liên giao hành đạo trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động từ thiện thiết thực như: Hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, thăm và tặng quà cho các chiến sĩ nhà giàn DK1, chương trình Nối vòng tay lớn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; mái nhà tình thương, phát triển giao thông nông thôn, …. với tổng số tiền trên 343 tỷ đồng.

- Công tác xây dựng, trùng tu thánh thất: Với chính sách mở cửa hội nhập, đời sống đồng bào các tôn giáo trong đó có đồng bào Cao Đài  ngày càng được nâng cao, phát triển, do đó nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cũng biến đổi theo. Cùng với chủ trương, chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta ngày càng thông thoáng hơn, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo nói chung, đạo Cao Đài nói riêng phát triển về cơ sở vật chất, qui mô hoạt động, ngoại giao…Trong giai đoạn qua, các Hội thánh và tổ chức Cao Đài đã thực hiện việc sữa chữa và xây dựng mới trên 300 thánh thất với tổng số tiền thực hiện hơn 500 tỷ đồng.

- Công tác đối ngoại, thông tin báo chí: Nhiều chức sắc cấp cao là người đứng đầu Hội thánh tham gia vào các tổ chức chính trị, xã hội ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, như: Chánh Phối sư Huệ Tín (Trần Văn Huynh), Trưởng ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Bạch Y là đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, Ủy viên Ủy ban TWMTTQVN các khóa 6, 7, 8; Đầu sư Thái Tăng Tinh (Trần Đức Tăng), Trưởng ban Thường trực Hội thánh Cao Đài  Minh Chơn đạo là Ủy viên Ủy ban TWMTTQVN các khóa 6, 7, 8; Giáo sư Thượng Thứ Thanh, Chưởng quản Cơ quan hành Chánh Hội thánh Truyền giáo Cao Đài là Ủy viên Ủy ban TWMTTQVN khóa 8… và nhiều chức sắc khác cũng tham gia Hội đồng nhân dân và Ủy ban MTTQVN cấp tỉnh, huyện, xã.

Vấn đề thông tin báo chí luôn được quan tâm, tạo điều kiện hoạt động. Hiện nay, Bộ Thông tin & Truyền thông đã cấp giấy phép hoạt động Báo chí cho Tạp chí Cao Đài (Số 136/GP-Bộ TT&TT ngày 21/4/2014) là cơ quan báo chí chung của khối hành đạo. Bên cạnh đó, Hội thánh và các tổ chức Cao Đài đã thành lập trang Web trực thuộc Tạp chí với tên miền www.tapchiliengiaocaodai.org.vn và đang được cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Tạp chí Cao Đài và trang thông tin điện tử đáp ứng nhu cầu cho chức sắc, chức việc, tín đồ trao đổi học tập, nắm bắt thông tin lẫn nhau.

- Về hoạt động tổ chức Đại lễ 90 năm khai đạo Cao Đài: Bên cạnh hoạt động tổ chức hội nghị liên giao hằng năm, các Hội thánh và tổ chức Cao Đài  còn thực hiện các hoạt động có tính chất chung như cùng nhau tổ cức Đại lễ kỷ niệm 90 năm khai đạo Cao Đài. Từ năm 2014 đến năm 2016, các Hội thánh và tổ chức Cao Đài  đã tổ chức 04 cuộc hội thảo chuyên đề có trên 1000 đại biểu tham dự, nhằm hướng đến kỷ niệm 90 năm khai đạo Cao Đài . Thông qua các cuộc hội thảo đã tìm tiếng nói chung giữa các Hội thánh và tổ chức Cao Đài  trong việc nghiên cứu, định hướng giải pháp cho các vấn đề mà đạo Cao Đài đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Đặc biệt, tại Cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày 09/8/2019 tại TP. Đà Nẵng, đại diện chức sắc các Hội thánh Cao Đài trong hoạt động liên giao hành đạo đã cử Hiến pháp Lữ Minh Châu, Trưởng cơ quan Hiệp Thiên đài, Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo, Tổng biên tập Tạp chí Cao Đài phát biểu với câu nói của Chưởng pháp Cao Triều Phát “Bàn thờ tôn giáo có nhiều nhưng bàn thờ Tổ quốc chỉ có một” đã thể hiện tinh thần đoàn kết tôn giáo và mục đích hoạt động gắn bó với dân tộc của khối liên giao hành đạo giữa các Hội thánh Cao Đài hiện nay.

Có thể khẳng định, hoạt động liên giao hành đạo của các Hội thánh và tổ chức Cao Đài trong thời gian qua là hoạt động tiến bộ của tôn giáo, nhận được sự quan tâm của chính quyền các cấp và chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Đài. Mặt khác, hoạt động liên giao của các Hội thánh và tổ chức Cao Đài sẽ giúp phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức, nguồn lực của tôn giáo để thực hiện thành công nhiệm vụ đề ra, trở thành trung tâm đoàn kết, hướng dẫn chức sắc, tín đồ đạo Cao Đài hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc theo phương châm “Nước vinh, Đạo sáng”.

Thanh Trạng

Kết quả hoạt động liên giao hành đạo của các Hội thánh Cao Đài giai đoạn 2008 – 2019Năm 2008, các Hội thánh và tổ chức Cao Đài đã có sáng kiến thành lập tổ chức liên giao hành đạo để cùng nhau giúp đỡ trên con đường hành đạo và hoạt động từ thiện xã hội, báo chí, đào tạo chức sắc. Đây là hoạt động tự nguyện của các Hội thánh và tổ chức Cao
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Trường Thánh kinh Thần học Hà Nội tổ chức lễ Khai giảng năm học 2019-2020 và công nhận chức danh Truyền đạo cho sinh viên khóa I
Phật giáo Tiền Giang: Trường Mầm non Tịnh Nghiêm khai giảng năm học mới
Góp phần giữ bình yên cho làng Chăm
Nước trong đời sống tinh thần của người Dao họ ở Lào Cai
Đóng góp của các tôn giáo cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Trung Hưng tốt đời, đẹp đạo
Giữa vùng quê Tây Đô có lớp học "0 đồng"
Nhiều mô hình giáo dân làm kinh tế giỏi ở Anh Sơn, Nghệ An
Yên Tử: Trang trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan
Tổng Giáo phận Huế tổ chức khóa huấn luyện “Tác viên tin mừng”
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Bảo tàng không gian văn hóa Mường - nơi lưu giữ bản sắc dân tộc Mường
Ninh Thuận: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tháp Chăm cổ Hòa Lai
Độc đáo Lễ cấp sắc Then 12 đèn của người Nùng ở Cao Bằng
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn