Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 23/02/2020 12:52 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Kết quả 5 năm hoạt động đạo sự của Hội thánh Cao Đài Bạch Y nhiệm kỳ (2012-2017)

Hội thánh Cao Đài Bạch Y là phái thứ 12 trong nền Đại đạo Tam kỳ Phổ độ ra đời ngày 08-3-1936 (Âm lịch, ngày 15-02 năm Bính Tý) do 12 đệ tử đầu tiên sáng lập và làm lễ ra mắt tại thánh thất Mong Thọ, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Thời gian đầu, Hội thánh Cao Đài Bạch Y dưới sự lãnh đạo của ông Tô Bửu Tài và ông Trương Minh Tòng đã xác định đường hướng hoạt động nhằm thực hiện sứ mệnh cứu khổ nhơn sanh góp phần xây dựng cuộc sống hòa bình, an lạc. Thực hiện đường hướng đó trong quá trình lịch sử, Cao Đài Bạch Y luôn luôn giữ vững lập trường vừa tu hành, vừa tích cực hoạt động cứu khổ nhơn sanh và hoạt động từ thiện xã hội. Thời kỳ đổi mới, Cao Đài Bạch Y được UBND tỉnh Kiên Giang công nhận (Quyết định số 60/TB-UB ngày 08-7-1998) hoạt động như các tổ chức tôn giáo khác ở Việt Nam. Từ khi có pháp nhân, chức sắc, tín đồ Cao Đài Bạch Y phấn khởi càng tích cực hơn nữa tham gia các hoạt động đạo sự và các phong trào thi đua yêu nước, cũng như các hoạt động xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương. Trong Hiến chương Hội thánh Cao Đài Bạch Y khẳng định: “luôn luôn đóng góp công sức cho sự vững mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố phát triển tình huynh đệ tương thân, tương ái với các chi phái bạn, quan hệ bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau với các tôn giáo bạn, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Từ năm 1998 đến nay, Hội thánh Cao Đài Bạch Y trải qua bốn kỳ Đại hội nhiệm kỳ. Đặc biệt trong nhiệm IV (2012-2017), Hội thánh Cao Đài Bạch Y có nhiều hoạt động thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động và chăm lo đời sống tinh thần, đời sống vật chất của chức sắc, tín đồ. Một số kết quả đạt được như sau:

1. Hội thánh Cao Đài Bạch Y đã kiện toàn nhân sự các ban, viện, họ đạo giúp các tổ chức này hoạt động hiệu quả hơn. Hội thánh có trên một nghìn hộ dân với gần bốn nghìn tín đồ, số tín đồ người Kinh chiếm khoảng 80%, người Khơ-me 15%, người Hoa 5%. Tín đồ Cao Đài Bạch Y chủ yếu sống bằng nghề nông khoảng 70%, nghề biển 10%, nghề kinh doanh 10% và các nghề khác 10%. Đời sống của tín đồ Cao Đài Bạch Y tương đối ổn định, ít có gia đình khó khăn. Hội thánh có 111 chức sắc (103 chức sắc Cửu Trùng đài, 8 chức sắc Hiệp Thiên đài) và 186 chức việc. Trong nhiệm kỳ, Hội thánh phát triển được trên 200 tín đồ mới. Việc thuyên chuyển, bổ nhiệm chức sắc, xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự, tổ chức các kỳ lễ, hội, đại hội, hội nghị ở các họ đạo cũng như Hội thánh thực hiện theo quy định của pháp luật. Năm 2016, Ban Thường trực Hội thánh đã hướng dẫn các họ đạo tổ chức thành công đại hội nhơn sanh cấp cơ sở ở 14 họ đạo để bầu nhân sự ban cai quản, ban trị sự nhiệm kỳ V với 272 người, trong đó tái nhiệm là 196 người, có 90 chức sắc (giáo sư: 6, giáo hữu: 21, lễ sanh: 61, lục đàn: 20). Chức sắc, chức việc trong các họ đạo thường xuyên tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ và người thân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng “Gia đình văn hóa”. Kết quả, Cao Đài Bạch Y có 97% gia đình người đạo đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và 100% chức sắc, tín đồ không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

2. Để nâng cao trình độ giáo lý cũng như bổ sung kiến thức kinh tế, văn hóa, xã hội và pháp luật cho chức sắc, chức việc, tín đồ, Hội thánh và các họ đạo đã tổ chức 75 buổi sinh hoạt giáo lý. Trong đó có nội dung tuyên truyền, phổ biến các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo chủ đề như: xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; tập huấn và trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng chống tội phạm, ma túy HIV/AIDS; thực hiện an toàn giao thông; vệ sinh, an toàn thực phẩm; tập huấn về thủ tục hành chính trong tôn giáo, về an ninh quốc phòng; giới thiệu pháp luật của Nhà nước có liên quan đến tôn giáo; phổ biến chủ trương, quy định mới của Nhà nước về hoạt động từ thiện xã hội; phát động phong trào học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh,… Hội thánh đã in, phát hành kinh sách phục vụ việc Đạo như: Thánh ngôn, Thánh giáo, Ngọc đế Chơn truyền Tân ước Tri nguyên, Hiến chương, Quy chế, Luật Công cử,… để phát cho chức sắc, chức việc, tín đồ; xây dựng tủ sách hơn 300 đầu sách thu hút hàng nghìn lượt người đến mượn và đọc sách. 

3. Được sự ủng hộ và cho phép của chính quyền các cấp, Hội thánh cùng các họ đạo đã chú trọng trùng tu, sửa chữa, xây dựng mới một số thánh thất, thánh tịnh khang trang, sạch đẹp, thể hiện sự tôn nghiêm, trang trọng với tổng số tiền trong nhiệm kỳ là 7.098.597.000 đồng.

4. Với chủ trương hoà đồng, đoàn kết cùng các tôn giáo, Hội thánh Cao Đài Bạch Y đã tích cực tham dự các kỳ lễ, hội của các Hội thánh Cao Đài trong khối giao lưu hành đạo. Hội thánh là thành viên thường trực trong hoạt động giao lưu hành đạo của các Hội thánh và tổ chức Cao Đài. Năm 2017, Hội thánh Cao Đài Bạch Y đăng ký tổ chức hội nghị giao lưu hành đạo và đảm nhận vị trí làm Thường trực điều hành tổ chức các hoạt động giao lưu hành đạo chung trong nền Đại đạo Tam kỳ Phổ độ gồm 10 hội thánh và 11 tổ chức Cao Đài hoạt động độc lập. Hoạt động giao lưu hành đạo trong thời gian qua đã thực hiện và phát huy tốt mục đích “Đoàn kết chức sắc, tín đồ trong Đại đạo Tam kỳ Phổ độ để chấn hưng cơ đạo, cứu khổ nhơn sanh, phụng sự Tổ quốc”. Đầu năm 2017, tại Hội nghị gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc tôn giáo ở Việt Nam, Chánh Phối sư Trần Văn Huynh, Trưởng Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Bạch Y đã đại diện cho các phái Cao Đài có bài phát biểu trình bày những thành quả mà hoạt động giao lưu hành đạo đạt được, trong đó nêu bật tinh thần đoàn kết tôn giáo, gắn kết trong một số hoạt động về từ thiện nhân đạo, mở trường đào tạo chức sắc và báo chí của đạo Cao Đài.

5. Hoạt động từ thiện nhân đạo được xem là công tác trọng tâm thể hiện tinh thần tu thân hành thiện của tín đồ Cao Đài Bạch Y. Mỗi chức sắc, tín đồ Cao Đài Bạch Y đều xem đây là một nghĩa vụ cao cả, thiêng liêng trên con đường tu tập. Mặc dù đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần tương thân, tương ái, chức sắc, tín đồ Cao Đài Bạch Y đã đóng góp gần 16 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện và tích cực hoạt động cứu trợ thiên tai, bão lũ; hỗ trợ, chung tay vì người nghèo, tặng quà cho người già neo đơn; xây nhà tình thương; xây cầu bê tông nông thôn; bếp cơm từ thiện cùng với hàng nghìn phần quà được chuyển đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hội thánh Cao Đài Bạch Y mở thêm 3 phòng thuốc Nam, nâng tổng số phòng thuốc của Hội thánh lên 7 phòng. Hằng năm, Hội thánh Cao Đài Bạch Y đóng góp trên 300 ngàn thang thuốc phục vụ sức khỏe cho các bệnh nhân là người trong đạo và cộng đồng.

6. Chức sắc, tín đồ Cao Đài Bạch Y vừa hoạt động đạo sự vừa tham gia hoạt động trong các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội thực hiện phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”. Hiện nay, Hội thánh có 1 chức sắc là đại biểu Quốc hội khóa XIV, 1 chức sắc là đại biểu HĐND cấp tỉnh, 1 chức sắc là đại biểu HĐND cấp huyện, 3 chức sắc, chức việc là đại biểu HĐND cấp xã và 19 người tham gia các ban, ngành, đoàn thể khác tại địa phương.

Đạt được kết quả như trên, trước phải kể đến là công lao của Ban Thường trực Hội thánh đã đoàn kết chức sắc, thống nhất kế hoạch thực hiện, vận động chức sắc, tín đồ hưởng ứng các hoạt động của Hội thánh trên tinh thần xả thân hành đạo, cứu khổ nhơn sanh, xây dựng một xã hội đại đồng, tuyệt khổ. Đồng thời có sự ủng hộ của các họ đạo, chức sắc, tín đồ đã chung sức tham gia cùng Hội thánh thực hiện thành công các kế hoạch đề ra, củng cố đức tin và xây dựng môi trường thân thiện giữa tình đồng đạo. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Hội thánh Cao Đài Bạch Y còn tồn tại một số việc: chưa đào tạo lực lượng chức sắc kế thừa; nguồn tài chính còn hạn hẹp làm hạn chế hoạt động của Hội thánh khi tham gia hoạt động xã hội; trình độ giáo lý của chức sắc chưa đồng đều; một số hộ gia đình tín đồ còn khó khăn trong đời sống chưa được giải quyết,…

Hướng tới Đại hội Đại biểu Nhơn sanh nhiệm kỳ (2017-2022) dự kiến tổ chức vào dịp Đại lễ kỷ niệm Chơn tu lần thứ 92 ngày 12-3-2017 (Âm lịch, ngày 15-02 năm Đinh Dậu) tại thánh tòa Ngọc Kinh, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Hội thánh Cao Đài Bạch Y tích cực chuẩn bị tốt nội dung công việc: “Tổng kết, đánh giá công tác đạo sự nhiệm kỳ IV; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V; đề đạt nguyện vọng, phản ánh tâm tư của nhơn sanh tại địa phương và đóng góp ý kiến về việc lãnh đạo, điều hành, hoạt động của Hội thánh; thông qua Luật Công cử sửa đổi; bầu cử Ban Thường trực Hội thánh nhiệm kỳ mới”.

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội thánh Cao Đài Bạch Y xây dựng phương hướng hành đạo trong nhiệm kỳ tới với các mục tiêu cụ thể như sau: tổ chức kiện toàn Ban Thường trực, các ban, viện tại Hội thánh và ban cai quản, ban trị sự tại họ đạo; quan tâm phát triển tín đồ và tổ chức đào tạo lực lượng thanh thiếu niên kế thừa nền đạo; tổ chức các lớp học về giáo lý, giáo luật nâng cao nhận thức, trình độ giáo lý cho chức sắc, chức việc, tín đồ ở Hội thánh và họ đạo; xây dựng cơ sở thờ tự, tập trung xây dựng trụ sở Văn phòng Ban Thường trực và các ban, viện tại tòa thánh; trùng tu, sữa chữa, xây dựng một số thánh thất, thánh tịnh tại cơ sở; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các phòng thuốc từ thiện của Hội thánh; phát triển thêm một số cơ sở có phòng khám trong thời gian tới; tổ chức Hội nghị giao lưu hành đạo giữa các hội thánh và tổ chức Cao Đài tại thánh tòa Ngọc Kinh; tham gia học tập các lớp giáo lý hạnh đường của khối giao lưu hành đạo tổ chức; xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các hội thánh và tổ chức Cao Đài.

Với tinh thần cứu khổ nhơn sanh, quyết tâm xây dựng một xã hội hòa bình, an lạc, Hội thánh Cao Đài Bạch Y sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp vốn có, khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ cũ để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới (2017-2022). Thực hiện phương châm “Nước vinh, Đạo sáng”, chức sắc, tín đồ Hội thánh Cao Đài Bạch Y quyết tâm góp phần cùng nhân dân xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển ổn định, bền vững.

ThS. Nguyễn Thị Hương*

Tài liệu tham khảo:        

1.  Hiến chương Hội thánh Cao Đài Bạch Y.

2.  Báo cáo Tổng kết chương trình hành đạo 5 năm (2007-2012) và Chương trình hành đạo 5 năm (2012-2017).

3.  Dự thảo Báo cáo Tổng kết chương trình hành đạo 5 năm (2012-2017) và Chương trình hành đạo 5 năm (2017-2022).

______________

* Chuyên viên Vụ Cao Đài, Ban Tôn giáo Chính phủ 

Kết quả 5 năm hoạt động đạo sự của Hội thánh Cao Đài Bạch Y nhiệm kỳ (2012-2017)Thời gian đầu, Hội thánh Cao Đài Bạch Y dưới sự lãnh đạo của ông Tô Bửu Tài và ông Trương Minh Tòng đã xác định đường hướng hoạt động nhằm thực hiện sứ mệnh cứu khổ nhơn sanh góp phần xây dựng cuộc sống hòa bình, an lạc. Thực hiện đường hướng đó trong quá
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Lễ Khánh thành tượng Phật Bồ Tát Quan Âm, tại chùa Thiền Lâm (Gò Kén), tỉnh Tây Ninh
Hội thánh Cao Đài Bạch Y hoạt động từ thiện để thực hiện sứ mệnh cứu khổ nhơn sanh
Chi hội Tin Lành Việt Nam (miền Nam) Bơ Liang, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ đặt đá xây dựng nhà thờ
Lễ khánh thành thánh thất Quơn Long, tỉnh Tiền Giang
Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh
Can Lộc, Hà Tĩnh tổ chức chính lễ chùa Hương Tích năm 2017
Quảng Bình: Xã Đức Trạch tổ chức lễ hội cầu ngư năm 2017
Các em nhỏ với khóa tu “Mẹ và Quan Âm”
Phật giáo Kon Tum cầu siêu các anh linh liệt sĩ
Những tấm lòng nữ tu nhân ái
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn