Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 19/09/2020 12:53 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Phát huy nguồn lực tôn giáo ở tỉnh Long An hiện nay

Long An là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có 188 xã, phường, thị trấn thuộc 15 huyện, thị xã, thành phố. Đây là địa phương có đông đồng bào theo các tôn giáo, trong đó có 10 tôn giáo[1] được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động. Các tôn giáo có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển chung của tỉnh và từng địa phương cũng như văn hóa, đời sống tinh thần của nhân dân nơi đây.

Trong thời gian qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh Long An luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tôn giáo, phát huy các nguồn lực của tôn giáo. Các tôn giáo ở Long An đã có đóng góp không nhỏ trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của tỉnh và từng địa phương. Tuy nhiên, việc nhận diện nguồn lực tôn giáo, phát huy nguồn lực của các tôn giáo, tổ chức tôn giáo ở Long An vẫn còn nhiều bất cập cần phải được nghiên cứu cụ thể hơn nữa.

1. Nguồn lực tôn giáo ở tỉnh Long An

Nguồn lực tôn giáo ở tỉnh Long An là tổng hợp các yếu tố tinh thần và vật chất tạo nên năng lực, sức mạnh để các tôn giáo duy trì sự tồn tại của mình, đồng thời là một nguồn lực không nhỏ góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở địa phương.

Đây là năng lực, sức mạnh của 10 tôn giáo ở Long An, là cơ sở để các tôn giáo duy trì các hoạt động tôn giáo của mình như vận động, tuyên truyền, mở rộng ảnh hưởng, lôi kéo tín đồ, quản lý các hoạt động lễ nghi, tham gia thực hiện nghĩa vụ công dân.... Cùng với các nguồn lực khác, tôn giáo với hệ thống tổ chức chặt chẽ, cơ sở vật chất phong phú, các giá trị văn hóa, đạo đức cũng là một nguồn lực không nhỏ để tỉnh Long An huy động trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn, phát huy, quảng bá văn hóa, đạo đức, con người Việt Nam nói chung và Long An nói riêng.

Nguồn lực tôn giáo ở tỉnh Long An có thể khái quát như sau:

Thứ nhất, nguồn lực con người

Đó là tín đồ, chức sắc, chức việc thuộc 10 tôn giáo.

Theo tổng hợp của Ban Tôn giáo Long An, đến tháng 01 năm 2020, toàn tỉnh có 426.434 tín đồ, 3.502 chức sắc, 2.662 chức việc thuộc các tôn giáo (chủ yếu là Phật giáo) chiếm tỷ lệ 28,5% dân số toàn tỉnh.

Với lượng tín đồ, chức sắc, chức việc khá lớn, họ có vai trò không nhỏ trong xây dựng và phát triển tỉnh Long An trên tất cả các lĩnh vực: là lực lượng lao động đông đảo, có số lượng và chất lượng cao, tham gia vào tất cả các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ; là lực lượng đáng kể tham gia vào hệ thống chính trị, góp phần không nhỏ trong xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong từng địa bàn, giữ vững vùng biên của Tổ quốc; là lực lượng trực tiếp, góp phần quan trọng trong tiến hành công tác tôn giáo, giữ vững sự ổn định, hoạt động bình thường của tôn giáo ở Long An trước kia cũng như những năm đổi mới; là lực lượng cốt cán trong vận động, hợp tác, cùng với Nhà nước, địa phương thực hiện tốt các chính sách xã hội, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc, giao lưu, quảng bá văn hóa, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của dân tộc và địa phương….

Đây là nguồn nhân lực không nhỏ của Long An, nếu phát huy tốt sẽ góp phần quan trọng trong xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Thứ hai, các giá trị văn hóa, đạo đức của tôn giáo

Các giá trị văn hóa, đạo đức của tôn giáo ở Long An không những đầy đủ những giá trị chung của cả nước mà còn có những nét đặc trưng, gắn với mảnh đất Nam Bộ, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phật giáo là tôn giáo lớn nhất ở Long An. Ảnh hưởng của giá trị văn hóa, đạo đức Phật giáo rất sâu sắc đến con người nơi đây, đặc biệt là tính hướng thiện, hiếu thảo với gia đình và đặc biệt là “làm phúc”, cứu giúp người hoạn nạn. Những ngôi chùa của Phật giáo rất gần gũi với cuộc sống, nhất là đời sống tinh thần của người Long An. Có khá nhiều các tôn giáo nội sinh (chủ yếu ở Nam Bộ), nơi ra đời và quá trình tồn tại, phát triển gắn với người dân Long An nên có nhiều nét tương đồng, có giá trị sâu sắc.

Dù có khác nhau về tên gọi, cách tổ chức song tôn chỉ, đường hướng, mục đích hành đạo của các tôn giáo nội sinh này ở Long An ít nhiều gắn liền với Phật giáo, với văn hóa, phong tục tập quán của người dân Nam Bộ. Tất cả giáo lý để hướng dẫn tín đồ tu hành, hoạt động đều đề cao tính dân tộc, gắn bó với sự trường tồn và phát triển của dân tộc, khuyên răn con người tu nhân, tích đức, làm lành tránh dữ, mong muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp, cuộc sống an lạc, thái bình. Những giá trị văn hóa, đạo đức của các tôn giáo ở Long An đã được lịch sử chứng minh, nhất là trong sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, đã góp phần xây dựng tượng đài Long An “trung dũng, kiên cường”, con người Long An cần cù, lương thiện và cũng rất hào sảng.

Thứ ba, cơ sở vật chất của tôn giáo

Toàn tỉnh hiện có 531 cơ sở thờ tự của các tôn giáo, trong đó, Phật giáo 314 cơ sở; Công giáo 37 cơ sở; Tin Lành 15 cơ sở; Cao Đài 150 cơ sở; Tịnh hội Cư sĩ Phật hội 05 cơ sở; 10 cơ sở trực thuộc 5 tôn giáo còn lại.

Về cơ sở đào tạo: có 1 cơ sở đào tạo về Phật giáo: Trường trung cấp Phật học tỉnh Long An 04 cơ sở (02 hệ Trung cấp, 02 hệ Sơ cấp), 02 cơ sở đào tạo phật học cho tăng sinh và 02 cơ sở đào tạo phật học cho ni sinh.

Về cơ sở từ thiện: có 6 cơ sở từ thiện là các Hội quán, phòng khám đông y thuộc Tịnh độ cư  sĩ Phật hội chuyên khám  bệnh và bốc thuốc nam miễn phí; 1 trường mầm non tuổi thơ gồm có 3 lớp lá thuộc Hội dòng mến Thánh giá Tân An, các cơ sở, nhóm tôn giáo còn lại thực hiện hoạt động từ thiện thông qua sinh hoạt tôn giáo hoặc tiến hành các đợt từ thiện xã hội nhân ngày lễ trọng của tôn giáo hoặc sự cố về thiên tai.... Ngoài ra, trong các cuộc vận động, các tôn giáo ở Long An cũng huy động được hàng trăm tỷ đồng và liên kết, vận động các tổ chức phi chính phủ, các nhà hảo tâm ở nước ngoài thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Như vậy, nguồn lực tôn giáo ở Long An cũng có những điểm chung với cả nước và cũng có những nét riêng, độc đáo, gắn liền với mảnh đất, con người, văn hóa Nam Bộ.

2. Phát huy nguồn lực tôn giáo ở tỉnh Long An hiện nay

Phát huy nguồn lực tôn giáo ở tỉnh Long An là hoạt động có mục đích, có tổ chức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh Long An nhằm phát hiện, khơi dậy, khai thác và sử dụng có hiệu quả những mặt tích cực, khắc phục những tác động tiêu cực của các tôn giáo, góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở tỉnh Long An.

Chủ thể phát huy phát huy nguồn lực tôn giáo ở tỉnh Long An: hệ thống chính trị các cấp ở tỉnh Long An (tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể....) và chính các tôn giáo, tổ chức tôn giáo.

Đối tượng phát huy nguồn lực tôn giáo ở tỉnh Long An: các tổ chức tôn giáo thuộc 10 tôn giáo ở tỉnh Long An đã được Nhà nước công nhận, chủ yếu là các mặt tích cực, những đóng góp tiêu biểu của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở tỉnh Long An.

Nội dung phát huy nguồn lực tôn giáo ở tỉnh Long An: phát huy toàn bộ nguồn lực của các tôn giáo, tổ chức tôn giáo, cả nguồn lực vật chất và tinh thần, nguồn lực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, các nội dung mà tôn giáo tham gia, trong đó tập trung vào các vấn đề: phát huy vai trò của các tín đồ, chức sắc tôn giáo; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức của tôn giáo; phát huy vai trò của tôn giáo trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là thực hiện chính sách xã hội.

Phương thức phát huy nguồn lực tôn giáo ở tỉnh Long An: thông qua nhiều khâu, nhiều bước, nhiều cách thức tác động, sử dụng tổng hợp các hình thức, biện pháp như: hệ thống chủ trương, chính sách, pháp luật; quản lý nhà nước về tôn giáo; vận động các tín đồ, chức sắc thực hiện các nhiệm vụ, phong trào của tỉnh và từng địa phương; phát huy vai trò chủ động, tích cực, trách nhiệm của các tôn giáo....

Mục đích phát huy nguồn lực tôn giáo ở tỉnh Long An: phát hiện, khơi dậy, khai thác, sử dụng có hiệu quả các mặt tích cực, hạn chế, khắc phục những tác đông tiêu cực của các tôn giáo nhằm thực hiện tốt công tác tôn giáo; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và ở tỉnh Long An nói riêng.

Trong những năm qua, với sự chủ động của hệ thống chính trị các cấp ở Long An trong phát hiện, khơi dậy, có phương thức, biện pháp tác động phù hợp nên đã phát huy tốt nguồn lực của các tôn giáo, tổ chức tôn giáo phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Điều này thể hiện ở hai góc độ: hoạt động tôn giáo ổn định, đúng pháp luật; tôn giáo tham gia có hiệu quả các hoạt động xã hội.

Báo cáo Tình hình tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo hàng năm của Ban Tôn giáo Long An luôn nhận định: Tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định và đi vào nền nếp. Đại đa số chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các lễ nghi tại cơ sở thờ tự của tôn giáo diễn ra theo nội dung, chương trình đã đăng ký. Các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội như tặng quà, khám chữa bệnh cho người nghèo, người neo đơn, xây cầu giao thông nông thôn, giúp đỡ những gia đình chính sách, vận động quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt….

Do sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của hệ thống chính trị các cấp, các tôn giáo, tổ chức tôn giáo ở Long An đã có nhận thức đúng về nghĩa vụ công dân với Tổ quốc và có nhiều đóng góp vào sự nghiệp chung ấy.

Trước hết, các tôn giáo, tổ chức tôn giáo ở Long An có nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ công dân, trách nhiệm với cộng đồng, dân tộc

Điều này được thể hiện trong đường hướng hành đạo chung, được cụ thể hóa trong phương hướng hành động trong các kỳ Đại hội của các tôn giáo.

Văn kiện Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Long An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 xác định: Trên cơ sở thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức, phát huy truyền thống đoàn kết hòa hợp, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững Giáo hội theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc -Chủ nghĩa Xã hội”…. Phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong nội bộ, điều hòa các hệ phái, đoàn kết các tôn giáo. Tham gia tích cực trong khối Đại đoàn kết dân tộc để cùng góp phần xây dựng và phát triển đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Với đường hướng hành đạo “Tiếp tục đồng hành cùng dân tộc mình, đồng cảm chia sẻ, huy động và lo âu của dân tộc trong tiến trình phát triển xã hội và thăng tiến con người”, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Long An nhiệm kỳ 2017 - 2022 cũng chỉ rõ: “Ra sức vận động người Công giáo nâng cao lòng yêu nước, thi đua thực hiện các nhiệm vụ trong lao động sản xuất, trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, tham gia tích cực vào các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An đề ra, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước”.

Các tôn giáo khác trong phương hướng hoạt động hàng năm cũng luôn xác định mọi hoạt động đều phải đúng pháp luật, tốt đời, đẹp đạo, có trách nhiệm với cộng đồng, nhất là trên lĩnh vực nhân đạo từ thiện.

Những đóng góp tiêu biểu của các tôn giáo, tổ chức tôn giáo ở Long An trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ nhất, tham gia góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Các tổ chức tôn giáo ở Long An luôn khẳng định rõ tinh thần yêu nước, vận động tín đồ chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, không nghe theo luận điệu kích động chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, hoạt động tôn giáo ổn định góp phần đảm bảo xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phục vụ yêu cầu hội nhập phát triển đất nước. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động tôn giáo, các tổ chức tôn giáo ở Long An đã tranh thủ vận động các tôn giáo đồng đạo trên cả nước và thế giới ủng hộ trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền Quốc gia nói chung, khu vực biên giới ở tỉnh Long An nói riêng, điều đó tiếp tục khẳng định truyền thống đoàn kết, yêu nước của đồng bào tôn giáo luôn được vun bồi, phát huy và tỏa sáng trong lòng dân tộc.

Thông qua các sinh hoạt tôn giáo, chức sắc, chức việc các tôn giáo đã góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào có đạo để biết cách làm giàu, vươn lên thoát nghèo, đời sống vật chất từng bước được cải thiện, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức tự lực tự cường, chung sức đồng lòng cùng với Đảng, Nhà nước bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia vào đời sống chính trị xã hội, nhiều vị chức sắc, chức việc tôn giáo có uy tín, có đạo hạnh được quần chúng nhân dân tin yêu, bầu chọn vào cơ quan quyền lực nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội ở Trung ương và địa phương. Chức sắc các tôn giáo đã tích cực tham gia các Hội, đoàn thể khác như Hội người cao tuổi Việt Nam; Hội người bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam....

Từ khi thành lập (1983) đến nay, Phật giáo Long An có 240 vị tham gia hệ thống chính quyền, đoàn thể các cấp, trong đó Hội đồng nhân dân: 45 đại biểu; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: 85 đại biểu; Hội Khuyến học: 56 đại biểu; Hội Chữ Thập đỏ: 34 đại biểu; Đoàn Thanh niên: 04; Hội Liên hiệp phụ nữ: 16 đại biểu....

Giáo hội Công giáo Long An trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 đều có đảng viên, tham gia Mặt trận Tổ quốc, dân phòng, công chức, các Hội Liên hiệp Phụ nữ, Người cao tuổi, Hội Chữ Thập Đỏ, trong đó Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: 01 đại biểu, cấp huyện: 01 đại biểu và 10 đại biểu cấp xã.

Thứ hai, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Trong cuộc vận động“toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, các tổ chức tôn giáo ở Long An đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động tín đồ tích cực hưởng ứng và đạt nhiều danh hiệu “ Cơ sở tôn giáo văn hóa”, gia đình văn hóa, sống “Tốt đời - Đẹp đạo”, chấp hành pháp luật và làm tròn nghĩa vụ công dân; giữ gìn vệ sinh môi trường sống, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo hoạt động trái pháp luật, mê tín dị đoan.

Đối với Phật giáo ở Long An: tích cực vận động Tăng Ni, Phật tử giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước; tích cực tham gia các phong trào ích nước lợi dân, phúc lợi xã hội; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng đời sống văn hóa trên lĩnh vực giao thông, ở khu dân cư, gia đình Phật tử …; ủng hộ quốc phòng, biển đảo quê hương, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình hữu nghị biên giới với các nước bạn; nỗ lực góp phần xây dựng quê hương, đất nước theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Người Công giáo Long An thực hiện có hiệu quả phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo” với 10 nội dung: 07 tốt đời (phát triển kinh tế tốt; nếp sống tốt; trật tự xã hội tốt; giáo dục, y tế tốt; chương trình dân số tốt; bảo vệ môi trường tốt; nghĩa vụ công dân tốt) và 03 đẹp đạo (đẹp trong đạo đức lối sống; đẹp trong tinh thần bác ái yêu thương; đẹp trong nếp sống đạo). Các khu dân cư có đông đồng bào Công giáo sinh sống đã trở thành ấp, khu phố, phường văn hóa, xã văn hóa, tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hóa rất cao. Mọi người, mọi nhà đều tích cực thực hiện nếp sống văn minh, tích cực tham gia lao động, sản xuất, có nghề nghiệp ổn định để vươn lên ổn định cuộc sống, cộng đồng sống an hòa, đoàn kết, ứng xử văn minh, thực hiện cưới hỏi, cúng giỗ, ma chay, lễ hội theo nếp sống mới, đời sống tinh thần, sinh hoạt tôn giáo được thăng tiến, xa lánh tệ nạn xã hội, tránh chi tiêu lãng phí, không mê tín dị đoan ....

Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên tỉnh Long An thuộc Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên: đồng bào đã đoàn kết tốt, cùng nhau lập công bồi đức, góp phần xây dựng nông thôn mới, văn hóa, văn minh ở nơi cơ sở thờ tự và khu dân cư.

Thứ ba, tham gia thực hiện chính sách xã hội, nhất là các hoạt động nhân đạo, từ thiện

Với Phật giáo: Thực hiện theo tinh thần “từ bi cứu khổ” của Phật giáo, cùng Nhà nước chăm lo đời sống ấm no hạnh phúc của nhân dân, Tăng Ni Phật tử tỉnh nhà kết hợp với các cấp chánh quyền, ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các doanh nghiệp... tham gia tích cực công tác từ thiện xã hội như làm đường, xây cầu giao thông nông thôn, xây nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết, phát quà, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tham gia gây quỹ khuyến học, phát cơm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo, tặng xe lăn, xe lắc cho người thương tật, hỗ trợ gia đình chính sách, khám cấp phát thuốc nam, mổ mắt, cứu trợ bảo lũ tại các tỉnh miền Trung, ủng hộ nhân dân Nhật Bản (sóng thần), Nepal (động đất) và nhân dân Campuchia đang sinh sống tại Long An....

Từ khi thành lập đến nay, kinh phí của Phật giáo Long An thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo khoảng 600 tỷ đồng. Chỉ tính riêng từ năm 2013 đến nay, kinh phí là: 396.371.502.000đ.

Với Công giáo: tham gia các phong trào xây dựng khu dân cư, xây dựng nông thôn mới như xây cầu, làm, sửa chữa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, hiến đất xây dựng công trình công cộng, các hoạt động từ thiện xã hội và trợ giúp trong việc giáo dục, y tế, tham gia các tổ chức chính quyền và đoàn thể... lòng yêu nước của người công giáo luôn được khẳng định qua các phong trào ở địa phương. Chỉ tính riêng năm 2018, đồng bào Công giáo ở Long An đã hỗ trợ giao thông nông thôn, sửa chữa cầu với kinh phí khoảng 230 triệu, gần 4 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên tỉnh Long An thuộc Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên: có 06 phòng thuốc Nam từ thiện, hoạt động từ thiện, khám chữa bệnh, phát thuốc thang và thuốc thành phẩm, thuốc gói, vật lý trị liệu. Chức sắc, chức việc, tín đồ đã tích cực tham gia công tác từ thiện ở địa phương, thăm bệnh, đóng góp sách vở giúp học sinh nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, xóa đói giảm nghèo, tặng quà tết cho người lớn tuổi, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, quỹ vì người nghèo; vận động và ủng hộ kinh phí xây dựng cầu, đường nông thôn, đường liên ấp, liên xã, làm đường cống thoát nước công cộng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; hỗ trợ Hội khuyến học ở địa phương, học sinh nghèo hiếu học, tặng quà cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ ở Biển Đông: đóng góp 1 triệu đồng xây dựng nhà đoàn kết ở Đảo Trường Sa; tham gia nấu cơm từ thiện ở bệnh viện Bến Lức… với số tiền gần 20 triệu đồng, 3.780 kg gạo, 240 suất quà, 960 vở học sinh, 50 bao xi măng….

Trong những năm qua, Phật giáo Hòa Hảo ở Long An đã tích cực tham gia hoạt động từ thiện xã hội trên nhiều lĩnh vực: các công trình mục tiêu quốc gia (xây dựng xã nông thôn mới gắn với đô thị văn minh; xây dựng xã văn hóa; xây dựng trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia), bếp ăn từ thiện tại các bệnh viện, xây, sửa nhà tình thương, đóng góp sửa chữa giao thông nông thôn, hỗ trợ tập sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp quỹ vì người nghèo, khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo… với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đặc biệt, trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh Côvid - 19 vừa qua, các tôn giáo, tổ chức tôn giáo ở Long An đã chủ động, tích cực, phối hợp với hệ thống chính trị ở địa phương chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch, vận động chức sắc, tín đồ không tụ tập đông người, không tổ chức các lễ hội, thực hiện nghi lễ tôn giáo thông qua các hình thức “onlinne”, “trực tuyến”, ủng hộ được trên 400 triệu đồng (riêng Phật giáo: 200 triệu đồng).

Tuy nhiên, việc phát huy nguồn lực tôn giáo ở tỉnh Long An trong thời gian qua vẫn còn những bất cập cần khắc phục kể cả trong nhận thức và thực tiễn.

Quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của Đảng, Nhà nước về phát huy nguồn lực tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Long An còn chậm, chưa có cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp, thể hiện sự quan tâm, tạo môi trường thuận lợi để các tôn giáo, tổ chức tôn giáo phát huy vai trò, thực hiện các hoạt động xã hội, đồng thời xử lý nghiêm minh, dứt điểm các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động trái pháp luật, trục lợi.

Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn về tôn giáo, công tác tôn giáo ở Long An còn rất khiêm tốn so với đời sống tín ngưỡng, tôn giáo sinh động ở địa phương. Hơn nữa, việc tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, tấm gương tiêu biểu của cá nhân, tổ chức tôn giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở các cấp chưa được chú trọng đúng mức. Cán bộ phụ trách tôn giáo ở cơ sở còn thiếu, không ổn định, kiêm nhiều việc nên trong tham mưu, đề xuất còn có những hạn chế nhất định.

Phát huy nguồn lực tôn giáo ở tỉnh Long An hiện nay là yêu cầu khách quan, một biện pháp quan trọng trong huy động mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Long An.

Để phát huy nguồn lực tôn giáo ở tỉnh Long An hiện nay cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung vào các nội dung sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức cho các chủ thể về nguồn lực tôn giáo và phát huy nguồn lực tôn giáo ở tỉnh Long An hiện nay

Đây là giải pháp quan trọng, định hướng, chỉ đạo toàn bộ từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc phát huy nguồn lực tôn giáo ở tỉnh Long An hiện nay.

Nội dung nâng cao nhận thức về nguồn lực tôn giáo và phát huy nguồn lực tôn giáo ở tỉnh Long An hiện nay rất rộng, gồm nhiều vấn đề liên quan đến tôn giáo, công tác tôn giáo, cụ thể như sau: nhìn nhận khách quan về sự tồn tại, biến đổi, tác động của tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam nói chung, ở tỉnh Long An nói riêng hiện nay; nhận thức sâu sắc quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở Long An về tôn giáo, công tác tôn giáo và phát huy nguồn lực tôn giáo trong tình hình mới; nắm chắc, đánh giá đúng đặc điểm tình hình tôn giáo ở Long An.

Biện pháp nâng cao nhận thức cho các chủ thể về nguồn lực tôn giáo và phát huy nguồn lực tôn giáo ở tỉnh Long An hiện nay phải toàn diện, đồng bộ, nhiều khâu bước phù hợp: tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến tôn giáo và công tác tôn giáo nói chung, trên địa bàn tỉnh Long An nói riêng; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, có nhiều công trình nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến tôn giáo ở tỉnh Long An; thường xuyên thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình tôn giáo, kết quả công tác tôn giáo ở tỉnh Long An và từng địa phương.

Thứ hai, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Để phát huy tối đa, có hiệu quả nguồn lực của các tôn giáo cần phải thực hiện tất cả các nội dung quản lý, song cần tập trung vào mặt cơ bản sau: hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo; đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức chuyên trách về tôn giáo.

Thứ ba, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào có đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo tham gia các lĩnh vực có lợi thế và ưu thế của từng tôn giáo trong từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể

Đây là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng môi trường thuận lợi để các tôn giáo, tổ chức tôn giáo, từng chức sắc, chức việc, tín đồ ở từng địa phương, trong những lĩnh vực phát huy hiệu quả nhất đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở tỉnh Long An.

Thứ tư, đẩy lùi,  loại bỏ “tà đạo”, mê tín dị đoan, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, ở tỉnh Long An nói riêng

Làm tốt vấn đề này nhằm hạn chế tác động tiêu cực của tôn giáo với đời sống xã hội, đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác tôn giáo, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tài liệu tham khảo

1. Ban Tôn giáo Chính phủ (2019), Kỷ yếu Hội thảo “Quản lý Nhà nước đối với nguồn lực của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng  và giải pháp”, An Giang.

2. Ban Tôn giáo Chính phủ (2019), Kỷ yếu Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đà Nẵng.

3. Ban Tôn giáo Chính phủ (2018), Luật Tín ngưỡng, tôn giáo & Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nhà xuất bản Tôn giáo, Hà Nội.

4. Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo - Dân tộc tỉnh Long An (2017), Kết luận số 11-KL/BCĐ về thực hiện công tác Tôn giáo - Dân tộc, Long An.

5. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Long An, các báo cáo tình hình tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từ năm 2015 đến nay.

6. Một số báo cáo hàng năm, trong nhiệm kỳ của các tôn giáo ở Long An.

Trung tá Nguyễn Ngọc Hương

Học viên Chính trị - Bộ Quốc phòng[1]10 tôn giáo ở Long An: Phật giáo, Công giáo, Đạo Tin lành, Đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo (Islam), Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam, Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, Giáo hội Phật đường Nam tông Minh Sư đạo, Hội thánh Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu

Phát huy nguồn lực tôn giáo ở tỉnh Long An hiện nayTrong thời gian qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh Long An luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tôn giáo, phát huy các nguồn lực của tôn giáo. Các tôn giáo ở Long An đã có đóng góp không nhỏ trong thực hiện các nhiệm vụ xây
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Thế tục hoá tôn giáo ở Đông Nam Á
Vài suy ngẫm về hoạt động tôn giáo trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay
Về tôn giáo và đức tin tôn giáo ở Hoa Kỳ hiện nay
Chính sách tôn giáo và những hoạt động không thực hiện theo quy định pháp luật, không theo chỉ dẫn của Giáo hội Công giáo
Đi chùa lễ Phật mà không 'hiểu' Phật
Tự do tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hóa
Ảnh hưởng của tín ngưỡng thờ cá ông đối với người dân ven biển tỉnh Cà Mau
Nghệ thuật điêu khắc Khmer hồi phục mạnh mẽ
Đền Hùng với việc thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương
Khuyến nghị không đốt đồ mã, vàng mã trong các cơ sở thờ tự, di tích và lễ hội: Chuyển biến từ nhận thức đến hành động
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Bảo tàng không gian văn hóa Mường - nơi lưu giữ bản sắc dân tộc Mường
Ninh Thuận: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tháp Chăm cổ Hòa Lai
Độc đáo Lễ cấp sắc Then 12 đèn của người Nùng ở Cao Bằng
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn