Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 26/01/2020 09:05 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Khái quát về Luật Duy trì hòa hợp tôn giáo của Singapore

Singapore một quốc gia rất đa dạng về tôn giáo và đã thông qua một đạo luật nhằm duy trì hòa hợp tôn giáo.

Theo số liệu về tôn giáo của tổ chức nghiên cứu PEW (Hoa Kỳ), tính đến năm 2014, tín đồ theo các tôn giáo ở Singapore chiếm trên 83% dân số, trong đó Phật giáo có tỷ lệ trên 33%, Ki- tô giáo (gồm Công giáo và đạo Tin lành) trên 18%, Hồi giáo gần 15%, Hindu trên 5%; số còn lại thuộc Lão giáo, Do Thái giáo, tôn giáo Baha’i, đạo Sik,… Căn cứ vào sự hiện diện của nhiều tôn giáo và tỷ lệ tín đồ của các tôn giáo này, tổ chức PEW năm 2014 đã xếp Singapore là quốc gia có sự đa dạng tôn giáo ở mức cao nhất.

Để bảo đảm hòa hợp tôn giáo, Nhà nước Singapore đã ban hành Luật Duy trì hòa hợp tôn giáo năm 1990. Dưới đây là khái quát về cơ sở lý luận, quá trình hình thành và nội dung chủ yếu của Luật Duy trì hòa hợp tôn giáo.

 Cơ sở lý luận của việc xây dựng Luật

Theo văn bản trình Quốc hội, Singapore không thể tránh khỏi sự căng thẳng về tôn giáo đang diễn ra ở nhiều nơi trên toàn thế giới. Các nhóm tôn giáo ở Singapore đã khẳng định vị thế trong xã hội và cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong việc phát triển tín đồ. Điều này đã làm tăng khả năng cọ sát và hiểu lầm giữa các tôn giáo trong một xã hội đa chủng tộc và đa tôn giáo như Singapore.

Văn bản trình Quốc hội xác định hai điều kiện quan trọng cần thiết cho sự hòa hợp tôn giáo ở Singapore. Thứ nhất, những người theo tôn giáo phải thực hiện sự điều độ và lòng khoan dung và tránh làm bất cứ điều gì gây ra thù hằn hoặc hiểu lầm giữa các nhóm tôn giáo khác. Thứ hai, tôn giáo và chính trị phải được có sự tách biệt, bởi vì nếu một nhóm tôn giáo tham gia vào chính trị, các nhóm tôn giáo khác sẽ làm tương tự để bảo vệ lợi ích riêng của họ. Khi đó, các đảng phái chính trị có thể sẽ ủng hộ chủ trương, chính sách có lợi cho nhóm tôn giáo này hay nhóm tôn giáo khác để tranh thủ sự ủng hộ từ những tín đồ, dẫn đến căng thẳng và cạnh tranh giữa các tôn giáo, và kết quả cuối cùng sẽ là xung đột và bất ổn chính trị ở Singapore.

Cơ quan lập pháp sẽ trao quyền cho Chính phủ để duy trì có hiệu quả hai điều kiện quan trọng và cần thiết cho sự hòa hợp tôn giáo nói trên. Hơn nữa, sẽ tốt hơn khi ban hành và thực hiện luật này trong khi các quan hệ giữa các nhóm tôn giáo khác nhau vẫn đang tốt đẹp, hơn là ban hành và thực hiện khi các quan hệ này đã trở nên tồi tệ và các nhóm tôn giáo đã nghi ngờ lẫn nhau.

Quá trình xây dựng Luật

Ngày 26/12/1989, Dự thảo Luật Duy trì hòa hợp tôn giáo được đệ trình lên Quốc hội Singapore. Văn bản trình Quốc hội nêu rõ các đề xuất xây dựng luật nhằm duy trì hòa hợp tôn giáo và thiết lập một Hội đồng Tổng thống về hòa  hợp tôn giáo.

Ngày 15/1/1990, Dự luật được Quốc hội Singapore bàn thảo trong chương trình nghị sự Quốc hội. Sau đó, ngày 23/2/1990, Quốc hội Singapore giao cho Ủy ban chức năng của Quốc hội xem xét, thẩm định.

Việc xin ý kiến bằng góp ý bằng văn bản của người dân được thông báo công khai trên phương tiện truyền thông đại chúng và được thực hiện trong thời gian từ 26/2-25/7/1990. Đã có 79 góp ý bằng văn bản gửi đến Ủy ban chuyên trách của Quốc hội.

            Sau đó, ngày 29/10/1990, Ủy ban chuyên trách của Quốc hội Singapore trình Quốc hội các đề xuất sửa đổi. Ngày 9/11/1990, Luật Duy trì hòa hợp tôn giáo được Quốc hội Singapore chính thức thông qua. Luật gồm 3 chương với 19 điều.

Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 31/3/1992 và căn cứ vào Luật Duy trì hòa hợp tôn giáo, ngày 1/8/1992, Hội đồng Tổng thống về hòa hợp tôn giáo đầu tiên được thành lập.

Nội dung cơ bản của luật

Ngoài việc đưa ra các khái niệm cơ bản, các quy định trong Luật Duy trì hòa hợp tôn giáo tập trung vào việc thành lập Hội đồng Tổng thống về hòa hợp tôn giáo và các phán quyết nhằm duy trì hòa hợp tôn giáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore. 

Hội đồng Tổng thống về hòa hợp tôn giáo. Hội đồng gồm 01 Chủ tịch và từ 6-15 thành viên, trong đó tối thiểu 2/3 số thành viên phải là đại diện các tổ chức tôn giáo, số thành viên còn lại do Hội đồng Tổng thống về quyền thiểu số đề xuất và phải là người có uy tín trong công tác cộng đồng hoặc quan hệ công chúng ở Singapore. Chủ tịch Hội đồng và các thành viên do Tổng thống Singapore bổ nhiệm trên cơ sở tư vấn của Hội đồng Tổng thống về quyền thiểu số với nhiệm kỳ là 3 năm và có thể được tái bổ nhiệm. Tổng thống Singapore có thể, trên cơ sở tư vấn của Hội đồng Tổng thống về quyền thiểu số, bãi nhiệm và bổ nhiệm bổ sung chức Chủ tịch và thành viên Hội đồng bị trống; có quyền từ chối bổ nhiệm hoặc bãi bỏ sự bổ nhiệm đối với Chủ tịch và thành viên hội đồng theo đề xuất của Hội đồng Tổng thống về quyền thiểu số.

Để có thể được bổ nhiệm, thành viên Hội đồng phải đáp ứng các điều kiện: 1) là công dân Singapore, 2) từ 35 tuổi trở lên, 3) cư trú ở Singapore và 4) không phạm vào một trong các trường hợp: rối loạn thần kinh và mất khả năng kiểm soát bản thân hay công việc của mình; đang bị phá sản hoặc không có khả năng trả nợ; đã bị kết án ở Singapore hay Malaysia và bị kết án tù có thời hạn không dưới một năm hoặc bị phạt tiền không ít hơn 20.000 đô la Singapore và không nhận được sự khoan hồng; tự nguyện xin quyền công dân hoặc thực hiện các quyền của công dân ở quốc gia khác, hoặc tuyên bố trung thành với một quốc gia nước ngoài.

Chức năng và thẩm quyền của Hội đồng: Hội đồng gồm có chức năng báo cáo, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ về các vấn đề liên quan đến việc duy trì hòa hợp tôn giáo ở Singapore theo yêu cầu của Bộ trưởng hoặc Quốc hội Singapore; báo cáo, đề xuất về một số biện pháp theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhằm duy trì hòa hợp tôn giáo. Hội đồng có thẩm quyền bổ nhiệm một Thư ký Hội đồng, tự chủ trong điều hành hoạt động, có thể giao dịch kinh doanh khi có mặt của Chủ tịch hoặc người chủ trì và ít nhất là một nửa số thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng chủ trì tất cả các cuộc họp của Hội đồng; trong trường hợp vắng mặt, các thành viên khác bầu ra 1 thành viên chủ trì cuộc họp thay Chủ tịch Hội đồng. Các trình tự thủ tục hoặc bất kỳ quyết định nào của Hội đồng sẽ là hợp lệ dù có bất kỳ khiếm khuyết nào trong việc bổ nhiệm các thành viên hoặc một số người không có thẩm quyền đã tham gia trình tự thủ tục đó.

Phán quyết nhằm duy trì hòa hợp tôn giáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có quyền đưa ra một phán quyết chống lại bất kỳ chức sắc lãnh đạo hay thành viên của bất kỳ tổ chức tôn giáo nào nếu thấy rằng chức sắc lãnh đạo hay thành viên đó đã vi phạm hoặc đang tìm cách vi phạm một trong các trường hợp: 1) gây hận thù, ác ý hay thù địch giữa các nhóm tôn giáo khác nhau; 2) lợi dụng tôn giáo để hoạt động chính trị; 3) lợi dụng tôn giáo để lật đổ chính trị; 4) lợi dung tôn giáo để kích động chống Tổng thống hoặc Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thể ra phán quyết chống lại đối tượng người dân khác nếu: 1) người đó xúi giục, kích động hoặc khuyến khích bất kỳ nhóm tôn giáo hay tổ chức tôn giáo nào thực hiện các hành vi vi phạm như đã liệt kê khi đưa ra phán quyết nhằm vào cá nhân chức sắc hay tín đồ tôn giáo ở trên. 2) người đó đã hoặc đang tìm cách gây hận thù, ác ý hay thù địch giữa các nhóm tôn giáo khác nhau.

Cả hai loại phán quyết đều có thời hạn không quá 2 năm. Trước khi thực hiện một phán quyết nhằm vào cá nhân tôn giáo hay người khác, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ thông báo cho cá nhân đó và người đứng đầu tổ chức tôn giáo (nếu có) ý định đưa ra phán quyết cùng với lý do và bằng chứng của việc đưa ra phán quyết đó. Thông báo được đồng thời gửi cho Hội đồng Tổng thống về hòa hợp tôn giáo; Cá nhân tôn giáo hoặc người khác có quyền khiếu nại bằng văn bản trong thời gian 14 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Bộ trưởng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm cân nhắc ý kiến phản hồi của cá nhân tôn giáo và Hội đồng Tổng thống về hòa hợp tôn giáo về vụ việc trước khi chính thức đưa ra phán quyết.

Các phán quyết do Bộ trưởng Bộ Nội vụ đưa ra phải được thông báo cho Hội đồng Tổng thống về hòa hợp tôn giáo trong thời hạn 30 ngày. Nếu thấy cần thiết, Hội đồng sẽ mời cá nhân tôn giáo hay người khác là đối tượng của phán quyết đến để thẩm tra. Hội đồng phải trình báo cáo đề xuất liên quan đến vụ việc lên Tổng thống trong thời hạn 30 ngày kể từ khi phán quyết được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. Hội đồng có thể đề xuất ủng hộ, hủy hoặc sửa đổi phán quyết của Bộ trưởng.

Các phán quyết sẽ không có hiệu lực nếu không được Tổng thống phê chuẩn trong thời gian 30 ngày kể từ khi nhận được báo cáo đề xuất của Hội đồng Tổng thống về hòa hợp tôn giáo. Tổng thống có thể phê chuẩn, hủy hoặc sửa đổi đề xuất liên quan phán quyết của Hội đồng trên cơ sở tham mưu của Hội đồng Chính phủ, hoặc tự ý ra quyết định trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Hội đồng Chính phủ và Hội đồng Tổng thống về hòa hợp tôn giáo.

Hình phạt đối với phán quyết gồm phạt tiền không quá 10.000 đô la Singapore hoặc phạt tù không qua 2 năm hoặc cả hai hình thức. Nếu tái phạm, mức tối đa là 20.000 đô la Singapore và 3 năm tù. Tòa án cấp huyện có thẩm quyền đưa ra hình phạt tối đa cho cho các vi phạm theo đạo Luật này./.

Bùi Quang Nhượng

Khái quát về Luật Duy trì hòa hợp tôn giáo của SingaporeTheo số liệu về tôn giáo của tổ chức nghiên cứu PEW (Hoa Kỳ), tính đến năm 2014, tín đồ theo các tôn giáo ở Singapore chiếm trên 83% dân số, trong đó Phật giáo có tỷ lệ trên 33%, Ki- tô giáo (gồm Công giáo và đạo Tin lành) trên 18%, Hồi giáo gần 15%, Hindu
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Kết quả 10 năm thực hiện chính sách, pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Tây Nguyên
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn