Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 26/01/2020 11:03 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Kết quả 10 năm thực hiện chính sách, pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Tây Nguyên

Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo và các loại hình tín ngưỡng. Theo ước tính hiện nay 95% dân số nước ta có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo. Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cả nước hiện có gần 8000 lễ hội, trong đó có 7.039 lễ hội dân gian, 332 lễ hội lịch sử cách mạng, 544 lễ hội tôn giáo, 10 lễ hội du nhập từ nước ngoài vào và hơn 40 lễ hội khác.

Báo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ đưa ra, Nhà nước đã công nhận 14 tôn giáo với 38 tổ chức và 1 pháp môn được đăng ký hoạt động, với khoảng 24 triệu tín đồ (27% dân số cả nước), hơn 83 nghìn chức sắc, hơn 250 nghìn chức việc, 46 cơ sở đào tạo chức sắc tôn giáo và hơn 25.000 cơ sở thờ tự.

Tính tới thời điểm hiện tại, trên thực tế các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam vẫn diễn ra bình thường và ổn định, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Trong những năm qua, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân được Nhà nước tôn trọng, đảm bảo và coi đó là một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Những quyền này được thể hiện chi tiết và rõ ràng trong Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo được ký ban hành từ ngày 29/6/2004.

Để tìm hiểu rõ hơn về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam, tiêu biểu là Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, phóng viên của Trung tâm Thông tin, Ban Tôn giáo Chính phủ đã gặp gỡ và trao đổi với Trưởng Ban Tôn giáo một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Tây Nguyên.

1.    Những kết quả đã đạt được

Trước khi có Pháp lệnh, việc quản lí hoạt động tín ngưỡng mới chỉ dừng lại ở quản lí các lễ hội (Quy chế tổ chức lễ hội do Bộ Văn hóa Thông tin ban hành). Trong thời gian thực hiện Pháp lệnh, nhiều lễ hội tín ngưỡng, cơ sở tín ngưỡng đã được khôi phục hoạt động và có chiều hướng phát triển, đa dạng hóa các loại hình hoạt động. Nhìn chung các hoạt động tín ngưỡng cơ bản tuân thủ pháp luật, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của một bộ phận nhân dân.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo được đẩy mạnh thông qua việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội; phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, như báo đài địa phương, các đài truyền thanh cấp tỉnh, huyện và cơ sở trong công tác tuyên truyền. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội quan tâm, tổ chức triển khai lồng ghép các lớp tập huấn về công tác hội với chính sách pháp luật về tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Ghi nhận từ Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố trong những năm qua cho thấy số lượng chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo ngày càng tăng, quy mô, tính chất các nhu cầu hoạt động tôn giáo ngày càng đa dạng; hoạt động tôn giáo ngày được mở rộng, đa dạng không chỉ tăng về số lượng, phạm vi ảnh hưởng (trong nước, quốc tế) mà còn phù hợp với xu hướng thời kỳ hội nhập của các nước trên thế giới hiện nay.

Tổ chức tôn giáo các cấp và cơ sở tôn giáo tại các tỉnh hoạt động bình thường, ổn định theo đúng hiến chương, điều lệ tôn giáo và đúng pháp luật, nổi bật là các tôn giáo đã đóng góp tiền công đức vào việc xây dựng các công trình phúc lợi xã hội (như xây trường học, cầu, làm đường giao thông);... không ngừng đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội, y tế, giáo dục mầm non, ủng hộ tiền vào các “Quỹ người nghèo”, “Quỹ xây tặng nhà đại đoàn kết”; ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ,…tạo được tình cảm tốt đẹp gắn kết đối với cộng đồng trên địa bàn.

Các tổ chức giáo hội các cấp cũng quan tâm nhiều hơn đến việc đào tạo chức sắc, chức việc như mở lớp đào tạo Trung cấp Phật học; khóa An cư kiết hạ, Đại giới đàn của Phật giáo; cử chức sắc Công giáo đi học các trường đào tạo tôn giáo trong nước và nước ngoài; các lớp Thánh kinh thần học đạo Tin Lành diễn ra đều đặn với số lượng học viên ổn định.

Nhìn chung, hoạt động tôn giáo đã có sự chuyển biến tích cực, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân được tôn trọng và đảm bảo. Hoạt động của cá nhân, tổ chức tôn giáo dần đi vào ổn định, tuân thủ pháp luật, đại bộ phận chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo phấn khởi, yên tâm, tin tưởng vào chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia phong trào từ thiện – xã hội, góp phần vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là tham gia phát triển kinh tế- xã hội tại các địa phương.

2.    Những mặt còn tồn tại

Hiện nay các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước ta bên cạnh đó một số hoạt động tôn giáo trái pháp luật và mê tín dị đoan vẫn còn xảy ra ở một số địa phương cơ sở.

Bên cạnh những mặt tích cực của các hoạt động từ thiện, nhân đạo của các tôn giáo còn một số vấn đề phát sinh như: một số cơ sở giáo dục, y tế, nhân đạo thành lập chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; chưa đảm bảo cơ sở, vật chất, trang thiết bị, đội ngũ chuyên môn làm công tác chưa được đào tạo cơ bản, còn thiếu kinh nghiệm.

Việc giải quyết khiếu nại, khiếu kiện của tổ chức tôn giáo, liên quan đến tôn giáo vẫn còn tồn đọng nhiều trường hợp; chưa xử lý dứt điểm  được tình trạng đơn thư vượt cấp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

3.    Nội dung phỏng vấn tiêu biểu

 Tại tỉnh Lâm Đồng, khi trao đổi về những đánh giá về quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Lâm Đồng, ông Ngô Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh chia sẻ:

“Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo hơn 10 năm qua, có thể nói là nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, đặc biệt là chức sắc và tín đồ các tôn giáo đã có những chuyển biến tích cực về việc chấp hành pháp luật, làm theo tinh thần của nội dung pháp lệnh, và nhất là Nghị định 22 và Nghị định 92 của Chính phủ. Tiếp theo là việc tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành cũng bám sát vào các vấn đề của nội dung của pháp lệnh để vận dụng vào thực tiễn của đời sống tôn giáo.

Lâm Đồng có gần 70% tín đồ theo các tôn giáo, nên tình hình cũng khá là phức tạp, có nhiều tôn giáo. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chính sách tôn giáo cho các nhà tu hành, các lớp tập huấn cho cán bộ; từ đó anh em cũng đã thấm nhuần và tổ chức tốt việc thực thi pháp luật. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo, đặc biệt là Pháp lệnh vẫn còn nhiều bất cập, nghĩa là có một số nội dung chưa phù hợp với thực tiễn, thiếu tính chế tài dẫn đến việc chấp hành mặc dù rất ít chức sắc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo lợi dụng sơ hở về vấn đề pháp luật, đặc biệt là đất đai, xây dựng và vấn đề hoạt động tôn giáo đã có những hành vi vi phạm.

Tôi thấy rằng trong thời gian tới, dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo nếu được Quốc hội thông qua thì sẽ là bước đầu để chúng ta sẽ thực hiện tốt hơn pháp luật về tôn giáo, thế nhưng cũng cần phải chú ý về vấn đề là sự đồng lòng phối hợp trách nhiệm từ trên xuống dưới và từ các tôn giáo để có thể thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo”.

Những yếu tố nào thường ảnh hưởng tới quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo từ phía ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo và phía các chức sắc, tín đồ tôn giáo tại tỉnh Hà Giang đã được ông Vàng Chẩn Giáo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Hà Giang cho biết:

Để chia sẻ về những ảnh hưởng trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Hà Giang, điều đầu tiên cần nhắc tới chính là sự quan tâm của các cấp chính quyền điều này đã giúp cho các tôn giáo trên địa bàn cơ bản đã ổn định, hoạt động theo chính sách, pháp luật.

Trước đây, ở Hà Giang còn xảy ra nhiều vấn đề về xung đột văn hóa giữa đồng bào các dân tộc và tôn giáo thì hiện nay cơ bản đã được hạn chế; các cấp chính quyền tỉnh hiện nay cũng đã chấp thuận việc các tổ chức tôn giáo được đăng ký sinh hoạt. Những đồng bào mà né tránh cán bộ, xa lánh chính quyền thì cũng đã có những cải thiện về quan hệ, dẫn đến việc có nhiều thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Yếu tố quan trọng cần nhắc đến về sự ảnh hưởng tới quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo là nhận thức, nhận thức của các cán bộ lãnh đạo, cấp ủy chính quyền, và người trực tiếp thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo. Nhận thức của họ thay đổi thì đời sống các tôn giáo cũng thay đổi”.

TP

Kết quả 10 năm thực hiện chính sách, pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Tây NguyênBáo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ đưa ra, Nhà nước đã công nhận 14 tôn giáo với 38 tổ chức và 1 pháp môn được đăng ký hoạt động, với khoảng 24 triệu tín đồ (27% dân số cả nước), hơn 83 nghìn chức sắc, hơn 250 nghìn chức việc, 46 cơ sở đào tạo chức sắc tôn
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn