Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 31/03/2020 04:49 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở Quảng Bình, một năm nhìn lại!

Năm 2013, tình hình tôn giáo trên thế giới, trong nước và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; nhiều sinh hoạt, lễ hội tôn giáo lớn được tổ chức đã phần nào ảnh hưởng đến tình hình sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trên địa bàn tỉnh, hiện tượng vi phạm pháp luật của các tổ chức, chức sắc, tín đồ trong sinh hoạt tôn giáo vẫn còn tiếp diễn, nhất là trong vấn đề xây dựng, lấn chiếm đất đai; việc đọc kinh liên gia, sinh hoạt tôn giáo diễn ra ngoài khuôn viên cơ sở thờ tự vẫn còn xảy ra; việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo (nhất là đất đai) đôi lúc còn chậm trễ; sự phối kết hợp của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị nói chung và trong bộ máy quản lý nhà nước nói riêng đối với công tác tôn giáo tuy có triển khai nhưng đôi lúc hiệu quả chưa cao .v.v.

Tuy nhiên, dưới sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự nổ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu lĩnh vực công tác tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đạt được một số kết quả như sau:

1. Công tác tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản tổ chức triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Trong năm qua, Ban Tôn giáo đã tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội nghị tổng kết 8 năm thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

           2. Kết quả triển khai công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên một số nội dung.

a, Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo, chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo. Đặc biệt, việc phổ biến Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan  tâm, đầu tư đúng mức, nên đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức về tôn giáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là trong giới chức sắc và tín đồ tôn giáo, cụ thể:

Trong năm 2013, toàn tỉnh đã tổ chức được 15 hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật của Nhà nước và Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ cho 1.524 lượt đối tượng có liên quan bao gồm cán bộ chủ chốt ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và chức sắc, tín đồ tôn giáo trên toàn tỉnh. Trong đó, Ban Tôn giáo đã tham mưu UBND tỉnh, chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành có liên quan tổ chức 10 hội nghị với 1119 lượt người tham dự; UBND các huyện, thành phố đã tổ chức 05 hội nghị với 350 lượt người tham dự. Ngoài ra, Ban Tôn giáo còn cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, đăng ký cho cán bộ các Sở, ban ngành liên quan và chức sắc tôn giáo của tỉnh tham gia các lớp học, lớp quán triệt do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức tại các tỉnh, thành phố theo kế hoạch.

b, Việc hướng dẫn, thực hiện giải quyết các nhu cầu sinh hoạt và những vấn đề phát sinh của tổ chức, chức sắc và tín đồ các tôn giáo:

            Tham mưu trình UBND tỉnh đồng ý để Tòa Giám mục Giáo phận Vinh thành lập 01 giáo họ (giáo họ Thanh Lạng, huyện Tuyên Hóa); chấp thuận cho các giáo họ, giáo xứ: Gia Hưng, Mỹ Sơn (huyện Bố Trạch); Đức Thọ (huyện Quảng Trạch) và Tân Hội (huyện Tuyên Hóa) xây mới, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng cơ sở thờ tự tôn giáo.

            Hướng dẫn, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố việc thuyên chuyển chức sắc, nhà tu hành trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật: Trong năm 2013, trên địa bàn tỉnh có 13 linh mục được điều chuyển (trong đó 02 linh mục thuyên chuyển đi ngoại tỉnh, 04 linh mục thuyên chuyển đến các giáo xứ trong nội tỉnh và 07 linh mục mới bổ nhiệm, chuyển đến);

            Đối với việc hướng dẫn, tổ chức các sinh hoạt, lễ hội tôn giáo: Ban Tôn giáo đã chú trọng việc hướng dẫn, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố quản lý các hoạt động tôn giáo nhân dịp lễ Phục sinh; lễ La Vang; Lễ Noel, hướng dẫn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong việc tổ chức lễ Phật Đản - Phật lịch 2557, lễ Vu Lan, Mùa An cư Kiết hạ và các sinh hoạt khác theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo được sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

            Đề xuất với UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan xem xét giải quyết một số vấn đề như: giao đất cho giáo xứ Tam Tòa (thành phố Đồng Hới), giáo họ Trung Quán (huyện Quảng Ninh); giải quyết đề xuất của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh xin giao đất để xây dựng khu tâm linh, xây dựng cơ sở thờ tự .v.v. theo đúng quy định của pháp luật.

            Tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà các tổ chức tôn giáo trong các dịp lễ quan trọng. Trong năm 2013, Ban Tôn giáo đã tổ chức được hơn 40 lượt thăm và làm việc với các tổ chức, chức sắc tôn giáo trên địa bàn.

            Tích cực phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan trong việc đấu tranh, xử lý đối với những chức sắc, tín đồ tôn giáo lợi dụng các sinh hoạt tôn giáo để hoạt động trái pháp luật. Tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo giải quyết tình hình vi phạm trong xây dựng cơ sở tôn giáo; lấn chiếm, hiến tặng, chuyển nhượng đất đai trái phép .v.v. của các tổ chức, chức sắc và tín đồ tôn giáo trên địa bàn như tại: giáo họ Kinh Tân (huyện Quảng Trạch), giáo xứ Tân Hội, giáo xứ Minh Cầm (huyện Tuyên Hóa), giáo xứ Gia Hưng, giáo xứ Chày (huyện Bố Trạch) .v.v. Bên cạnh đó, theo dõi, nắm tình hình, chấn chỉnh các hoạt động tôn giáo trái pháp luật như: phát tán tài liệu, móc ngoặc lôi kéo và truyền đạo trái phép của một số đối tượng; tụ tập đông người đọc kinh cầu nguyện có sự tham gia của các tín đồ ngoại tỉnh, dựng tượng tôn giáo trái phép trên địa bàn. Phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết một số đề xuất của các tổ chức tôn giáo như: Xây dựng cơ sở thờ tự tôn giáo; thành lập các tổ chức tôn giáo cơ sở; giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức tôn giáo theo đúng quy định; phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn, chấn chỉnh một số hoạt động tôn giáo trái pháp luật tại cơ sở, chỉ đạo các địa phương có liên quan tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà các tổ chức tôn giáo trong các dịp lễ quan trọng .v.v.

            Vào những tháng cuối của năm 2013, do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10 và hoàn lưu bão số 11 đã làm ảnh hưởng lớn đến tình hình sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn, nhiều nhà thờ, nhà chùa bị hư hỏng, thiệt hại nghiêm trọng. Trong thời gian sau bão, lũ bà con giáo dân, tín đồ phật tử, chức sắc các tôn giáo đã cùng với chính quyền và nhân dân địa phương từng bước khắc phục các hậu quả do bão, lũ gây ra, ổn định sản xuất, đời sống và các sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn.

            Có thể khẵng định rằng công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trong năm qua ở Quảng Bình đã được thực hiện tốt. Do đó, tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhìn chung cơ bản diễn ra ổn định, các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường và từng bước đi vào nề nếp, thuần túy về tôn giáo; phần lớn các chức sắc, bà con giáo dân, tín đồ phật tử tuân thủ pháp luật. Nhiều hoạt động tôn giáo quan trọng được tổ chức như: lễ Phục sinh, lễ Quan thầy, lễ La Vang, lễ Noel (của đạo Công giáo); lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, Mùa An cư Kiết hạ (của Phật giáo).v.v. được tổ chức theo đúng nội dung, chương trình đăng ký hàng năm. Trong khí đó, việc xem xét, giải quyết các đề xuất của tổ chức, chức sắc tôn giáo như đất đai, xây dựng, các sinh hoạt tôn giáo đã được cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp cùng với các đơn vị có liên quan đã quan tâm thực hiện, giải quyết cơ bản, từng bước đáp ứng nhu cầu chính đáng của các tổ chức, chức sắc và tín đồ các tôn giáo; góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội trên địa bàn./.

Duy Hạnh

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở Quảng Bình, một năm nhìn lại!Trên địa bàn tỉnh, hiện tượng vi phạm pháp luật của các tổ chức, chức sắc, tín đồ trong sinh hoạt tôn giáo vẫn còn tiếp diễn, nhất là trong vấn đề xây dựng, lấn chiếm đất đai việc đọc kinh liên gia, sinh hoạt tôn giáo diễn ra ngoài khuôn viên cơ sở thờ tự
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Các tổ chức Tin Lành chuyển đổi hình thức sinh hoạt tôn giáo để phòng, chống dịch Covid-19
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn