Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 16/12/2018 05:11 PM
Ấn phẩm sách
Ra mắt bộ sách quý về 22 ngôi đình - chùa tiêu biểu của Việt Nam
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2018
Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài
Tìm hiểu Tín ngưỡng thờ cá Ông ở xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ chỉ đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo

Thực hiện Công văn 5199/BNV-VP ngày 28/9/2017 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 31/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về công tác thủ tục hành chính về công tác cải cách thủ tục hành chính, ngày 06 tháng 10 năm 2017, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã ký ban hành Công văn chỉ đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo, cụ thể như sau: 

Vụ Pháp chế - Thanh tra có trách nhiệm chủ động tham mưu với Lãnh đạo Ban về việc triển khai Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính tại Ban Tôn giáo Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Phối hợp với các vụ, đơn vị giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Vụ Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ phối hợp với Văn phòng Ban tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị và kịp thời tham mưu với Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt trong công tác giải quyết thủ tục hành chính và xử lý, kỷ luật những tập thể, cá nhân không thực hiện đùng theo quy định hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong phục vụ nhân dân.

Tạp chí Công tác tôn giáo và Trung tâm Thông tin có nhiệm vụ đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về cải cách hành chính, thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào giới thiệu những kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính; biểu dương những mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Ban Tôn giáo Chính phủ. Trung tâm Thông tin có nhiệm vụ phối hợp với các vụ, đơn vị cập nhật công khai kết quả xử lý thủ tục hành chính trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan; đồng thời.

Văn phòng Ban thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với tất cả các vụ, đơn vị thuộc Ban, trong quá trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, tích cực phát hiện những thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo còn rườm rà, phức tạp để phản ánh với Lãnh đạo Ban xem xét, quyết định.

Nhận thấy tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo, đồng chí Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã chỉ đạo đưa kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính vào một trong các tiêu chí để bình xét đánh giá, phân loại và thi đua, khen thưởng hàng năm của các vụ, đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ./.

file đính kèm 1

file đính kèm 2

Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ chỉ đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáoVụ Pháp chế - Thanh tra có trách nhiệm chủ động tham mưu với Lãnh đạo Ban về việc triển khai Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính tại Ban Tôn giáo Chính
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2017.
Nội dung cải cách hành chính trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Video
Người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam
Giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo(2/8/1955-2/8/2018)
Hành trình về nguồn đong đầy ý nghĩa
Hình ảnh
Sinh hoạt đời thường ở Turkmenistan- quốc gia biệt lập nhất Trung Á
Một số hình ảnh ngôi đền cổ đại khắc từ một khối đá duy nhất
Tái hiện Lễ mừng lúa mới dân tộc Xơ Đăng tỉnh Kon Tum
Audio
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương
Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước vận dụng những kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo của Việt Nam
Một số điểm mới của Luật tín ngưỡng, tôn giáo


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vnNgười chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Ngọc Tấn 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn