Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 04/08/2020 07:05 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2020
Giới thiệu sách mới: Phóng sinh dưới góc nhìn Phật pháp và đời sống
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 4/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
THỂ LỆ Cuộc thi viết “Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo 60 năm xây dựng và trưởng thành” (02/8/1955-02/8/2015) (Ban hành kèm theo Quyết định số:21/QĐ-TGCP, ngày 14/01/2015 của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ)

BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

BAN CHỈ ĐẠO KỶ NIỆM 60 NĂM


Số: 01/TL-BCĐ

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

THỂ LỆ

Cuộc thi viết “Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo

60 năm xây dựng và trưởng thành” (02/8/1955-02/8/2015)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:21/QĐ-TGCP, ngày 14/01/2015

của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ)

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích

Việc tổ chức cuộc thi viết "Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo 60 năm xây dựng và trưởng thành" nhằm làm sáng tỏ thêm những mốc son trong chặng đường lịch sử, khẳng định vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của ngành Quản lý Nhà nước (QLNN) về tôn giáo, khắc ghi lại những kỷ niệm, sự kiện mà chúng ta cần lưu giữ và phát huy trong chặng đường phát triển sắp tới.

2. Yêu cầu

Thông qua Cuộc thi, tập hợp được nguồn tài liệu quý nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng truyền thống lịch sử của ngành QLNN về tôn giáo nhân dịp 60 năm thành lập (2/8/1955 - 2/8/2015). Các tác phẩm đoạt giải sẽ được đăng tải trên Tạp chí Công tác tôn giáo và Website Ban Tôn giáo Chính phủ.

II- Đối tượng và nội dung dự thi

1. Đối tượng

- Công dân Việt Nam, có tác phẩm dự thi phù hợp thể lệ cuộc thi.

- Cá nhân, tín đồ, chức sắc các tổ chức tôn giáo.

- Đối với các đơn vị trong ngành Tôn giáo: khuyến khích, vận động cán bộ công chức tham gia cuộc thi; Ban Tôn giáo, phòng Tôn giáo các tỉnh, thành phố; các vụ, đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu có ít nhất 01 tác phẩm dự thi.

2. Nội dung dự thi tập trung vào các nội dung sau:

- Những sự kiện lịch sử, câu chuyện, ký ức sâu sắc, sự việc đặc sắc đã xảy ra trong 60 năm qua về ngành QLNN về Tôn giáo; hoặc có liên quan tác động, ảnh hưởng lớn đến ngành QLNN về Tôn giáo.

- Những thành tựu và đóng góp của ngành QLNN về Tôn giáo, của các tập thể và cá nhân trong ngành, đặc biệt là những cải cách, đổi mới hoạt động của ngành QLNN về Tôn giáo.

- Kinh nghiệm hay, bài học quý được đúc rút trong các mặt công tác qua 60 năm xây dựng và phát triển của ngành QLNN về Tôn giáo.

- Những cảm nghĩ, đề xuất, sáng kiến… tiếp tục xây dựng ngành QLNN về Tôn giáo phát triển vững mạnh, đóng góp sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương hy sinh, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành QLNN về Tôn giáo.

-  Những giá trị tích cực của văn hóa đạo đức của các tôn giáo trong mối quan hệ với đời sống hiện nay, biểu dương các tấm gương sống tốt đời đẹp đạo.

III. Tác phẩm, thời hạn, cách thức và địa chỉ gửi bài dự thi

1. Hình thức tác phẩm dự thi

- Tác phẩm dự thi được viết theo thể loại văn xuôi, câu chuyện, ký sự, tản văn,…(gọi chung là tác phẩm). Khuyến khích các tác phẩm trình bày đẹp, công phu kèm tư liệu và ảnh minh họa.

- Ngôn ngữ sử dụng của tác phẩm dự thi là tiếng Việt.

- Tác phẩm dự thi chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác; chưa đăng tải trên các ấn phẩm báo chí.

- Ban tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm gửi dự thi phù hợp đăng tải trên các ấn phẩm báo chí của ngành.

2. Thời hạn

- Thời gian phát động cuộc thi và nhận bài: 6 tháng (từ 1/1/2015 đến hết 30/6/2015).

- Thời hạn cuối cùng nhận bài thi là: 24h ngày 30/6/2015 theo dấu bưu điện

- Thời gian chấm thi (gồm sơ khảo và chung khảo), tổng kết cuộc thi: tháng 7 năm 2015.

- Trao giải cuộc thi toàn quốc dự kiến vào dịp Lễ kỷ niệm ngày truyền thống ngành QLNN về tôn giáo 2/8/2015 tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ.

3. Cách thức gửi tác phẩm dự thi

- Một người có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi.

- Có thể gửi trực tiếp (bản in) về Ban tổ chức thông qua đường bưu điện hoặc bản mềm qua hộp thư email.

- Tác phẩm dự thi từ 1.500 từ đến 3.000 từ, viết tay hoặc đánh máy (nếu đánh máy cỡ chữ 14, font chữ Times new Roman.)

- Tác phẩm dự thi phải ghi rõ:

+ Tác phẩm tham gia cuộc thi viết "ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo 60 năm xây dựng và trưởng thành".

+ Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử-email (nếu có) của tác giả dự thi để Ban Tổ chức tiện liên lạc.

Các cá nhân, tổ chức tham gia viết bài Dự thi phải chịu trách nhiệm trước những thông tin cung cấp, chịu trách nhiệm về nội dung bài viết. Những bài dự thi không đạt giải sẽ không trả lại.

Trong trường hợp bài dự thi Ban tổ chức chưa nhận được, bị thất lạc, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm.

4. Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi

- Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi: Trung tâm Thông tin, Ban Tôn giáo Chính phủ, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

- Cán bộ tiếp nhận: Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, phóng viên Trung tâm Thông tin, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Điện thoại: 0915168637; email: nguyenthanhthuytt@btgcp.gov.vn.

IV. Tiêu chí đánh giá, xếp hạng các tác phẩm được giải

Ban Giám khảo cuộc thi sẽ tổ chức 2 vòng sơ khảo và chung khảo để chọn và trao giải thưởng cho các tác phẩm có nội dung hay, có tác dụng tốt đối với ngành Tôn giáo và xã hội. Các tác phẩm dự thi được tuyển chọn và trao giải trên các tiêu chí sau:

1. Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành Tôn giáo.

2. Là những câu chuyện, kỷ niệm sâu sắc, xúc động, là những con người có thật để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc.

3. Đúc rút ra những bài học, kinh nghiệm quý báu gắn với mốc son lịch sử, có tác động tích cực đến xây dựng và phát triển ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo.

4. Có tính lịch sử, tính thời sự, tính giáo dục cao.

5. Có ảnh hưởng rộng lớn và sức sống lâu dài.

6. Văn phong mạch lạc, trong sáng, dễ hiểu.

V. Cơ cấu giải thưởng

a) Một giải Nhất: 5.000.000 đồng;

b) Hai giải Nhì, mỗi giải: 3.000.000đồng/giải;

c) Ba giải Ba, mỗi giải: 2.000.000đồng/giải;

d) Mười giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000đồng/giải;

Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi được trình bày công phu, sinh động, có tranh, ảnh tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải.

Ngoài các giải thưởng trên, các tác phẩm dự thi tuyển chọn để đăng trên Tạp chí và Website Ban Tôn giáo Chính phủ được hưởng chế độ nhuận bút hiện hành.

Công bố kết quả và trao giải vào dịp lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành QLNN về tôn giáo (02/8/2015) tại Hà Nội./.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Bùi Thanh Hà

THỂ LỆ Cuộc thi viết “Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo 60 năm xây dựng và trưởng thành” (02/8/1955-02/8/2015) (Ban hành kèm theo Quyết định số:21/QĐ-TGCP, ngày 14/01/2015 của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ)BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ BAN CHỈ ĐẠO KỶ NIỆM 60 NĂM           Số: 01/TL-BCĐ
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
QUYẾT ĐỊNH v/v Ban hành thể lệ cuộc thi viết “Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo 60 năm xây dựng và trưởng thành”
Cải cách hành chính, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ
KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ và ngày truyền thống ngành QLNN về tôn giáo (02/8/1955-02/8/2015)
Một số kết quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2013 tại tỉnh Tiền Giang
Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở Đà Nẵng một năm nhìn lại
Kết quả công tác tôn giáo năm 2013 của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Giao lưu thể thao chào mừng 65 năm Ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ, Ngày truyền thống Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo (02/8/1955 – 02/8/2020)
Độc đáo Lễ hội Khô Già Già của người Hà Nhì đen vùng cao Bát Xát
Giao lưu thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn