Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 26/01/2020 02:45 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Công tác nghiên cứu khoa học của Ban Tôn giáo Chính phủ

Công tác nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Ban Tôn giáo Chính phủ (BTGCP). Những năm qua, BTGCP đã triển khai có hiệu quả các đề án, dự án thuộc chuyên ngành quản lý nhà nước về tôn giáo.

 

Các đề án, dự án đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước, định hướng hoạt động tôn giáo; là cơ sở để tham mưu với Đảng, Nhà nước từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới.

Từ năm 2006 (sau khi Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo được ban hành và đi vào cuộc sống) đến năm 2012, BTGCP đã triển khai thực hiện hơn 40 đề án, dự án khảo sát, nghiên cứu khoa học (trong đó có 08 đề án được Bộ Chính trị Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao). Có 30 đề án, dự án được nghiệm thu, còn lại đang tiếp tục thực hiện và mở thêm các đề tài mới cho các năm tiếp theo.

Nhìn chung, các đề án, dự án nghiên cứu khoa học đều đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp quan trọng về lý luận, thực tiễn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo (nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và nghiên cứu khoa học cấp Ban):

Về phương diện lý luận: Đã làm rõ vấn đề cơ bản cần nghiên cứu, những vấn đề đặt ra hiện nay như: Việc di cư tự do của đồng bào H’mông theo đạo Tin lành ở các tỉnh miền núi phía Bắc; viện trợ của các tổ chức phi chính phủ liên quan đến tôn giáo ở Việt Nam; vấn đề đào tạo chức sắc tôn giáo; sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam; thực trạng khiếu kiện của các tổ chức, cá nhân tôn giáo liên quan đến đất đai tôn giáo,…

Kết quả nghiên cứu là cơ sở lý luận để BTGCP tham mưu với Đảng, Nhà nước tổng kết các Nghị quyết của Trung ương về tín ngưỡng, tôn giáo; triển khai công tác đối với một số tổ chức tôn giáo chưa được công nhận theo quy định của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; thành lập học viện Phật giáo Nam Tông Khmer ở Cần Thơ; vấn đề nhà đất liên quan đến tôn giáo…Chỉ ra những bất cập hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo để tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bổ sung điều chỉnh một số quy định pháp luật về tôn giáo phù hợp với đời sống thực tiễn hiện nay.

Về phương diện thực tiễn: Hoạt động nghiên cứu khoa học của Ban đa số là các dự án khảo sát, kết quả nghiên cứu đạt được giá trị thực tiễn cao. Các dự án cơ bản đánh giá được thực trạng, những vấn đề cơ bản tôn giáo cần nghiên cứu, xác định được những chỉ báo khoa học về thực trạng hệ thống cơ sở vật chất, tổ chức, tín đồ, chức sắc và các loại hình, hiện tượng tôn giáo; thực trạng công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam.

Đối với nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước: Bước đầu đã xây dựng được lý luận quan hệ giữa nhà nước và các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam và sự vận dụng của Đảng, Nhà nước ta ở từng thời điểm, giai đoạn cách mạng cụ thể; đề xuất các giải pháp mối quan hệ giữa Nhà nước với các tổ chức tôn giáo ở nước ta hiện nay; dự báo tình hình tôn giáo trong những thập kỷ tới, tác động của tình hình thế giới và trong nước đối với tôn giáo ở Việt Nam; tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2012/NĐ- CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo thay thế Nghị định số 22/2005/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; chuẩn bị sửa đổi Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; tham mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 1940/CT-TTg ngày về nhà, đất liên quan đến tôn giáo và dự thảo hướng dẫn thi hành Chỉ thị; chủ trương công tác đối với Hồi giáo, văn hóa Hồi giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu; đánh giá được thực trạng tình hình tôn giáo, những cơ sở thực tiễn về đời sống tôn giáo ở Việt Nam,…

Đối với nghiên cứu khoa học cấp Ban: Đã xác định được số lượng các loại hình tổ chức phi chính phủ liên quan đến tôn giáo, dòng tu, hội đoàn tôn giáo, hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam; chuẩn bị và hoàn thiện các giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo là cơ sở di tích lịch sử danh lam thắng cảnh; giải pháp đối với đồng bào H’mông di cư tự do; phát huy được những mặt tích cực, tiềm năng nguồn lực tôn giáo để thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo; khắc phục những yếu tố tiêu cực, bất cập việc tổ chức, cá nhân tôn giáo; các dự án liên quan đến đạo Tin lành đã góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/2005/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương công tác đối với đạo Tin lành…

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học của BTGCP thời gian qua luôn gắn với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo; một số dự án đã góp phần hình thành được các tập bài giảng, chuyên đề kỹ năng, nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước đối với các tôn giáo, góp phần hoàn thiện chương trình bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác tôn giáo các cấp…

Những kết quả nêu trên đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của BTGCP giai đoạn 2006 – 2012./.

 

                                                                                  Cát Ngọc Trình

Công tác nghiên cứu khoa học của Ban Tôn giáo Chính phủCác đề án, dự án đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước, định hướng hoạt động tôn giáo là cơ sở để tham mưu với Đảng, Nhà nước từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới. Từ năm 2006 (sau khi
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Thực hiện cải cách hành chính nhà nước tại Ban Tôn giáo Chính phủ
Ban Tôn giáo Chính phủ phổ biến pháp luật
Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ (BTGCP) chỉ đạo và nói chuyện với Đoàn viên thanh niên tại Hội nghị triển khai Tháng Thanh niên năm 2013
Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp Ban chấp hành Tổng hội Báp tít Việt Nam Ân điển Nam phương
Hội thảo góp ý xây dựng dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
Tìm hiểu nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo tại tại Đông Âu của Ban Tôn giáo Chính phủ
Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng chủ trì giao ban công tác tháng 3 năm 2013
Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải Quân tổ chức Đoàn cán bộ, chức sắc tôn giáo thăm huyện đảo Trường Sa năm 2013
Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp và làm việc với Hội hữu nghị Iran - Việt Nam
Thứ trưởng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng dự họp Ban Chỉ đạo Tây Nguyên
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn