Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 26/02/2020 09:46 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Ban Tôn giáo Chính phủ

Sáng ngày 26/2/2013, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ về tình hình tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trong thời gian qua; những vấn đề đặt ra và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

 

 

        Ông Phạm Dũng Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ báo cáo tình hình

Tiếp và làm việc với Thủ tướng có ông Nguyễn Thái Bình, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ và Lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ. Tham dự buổi làm việc còn có ông Vũ Đức Đam, ủy viên Trung ương  Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đại diện Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trên địa bàn cả nước hiện nay có 37 tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động, với gần 24 triệu tín đồ, chiếm khoảng 27% dân số cả nước, 46 cơ sở đào tạo chức sắc tôn giáo, 25.000 cơ sở thờ tự.

Hiện có  7.966 lễ hội của cả nước, trong đó có 544 lễ hội tôn giáo và hàng ngàn lễ hội tín ngưỡng. Hàng năm các lễ hội tôn giáo được tổ chức long trọng ở tất cả các nơi với những quy mô, hình thức khác nhau như: lễ Phật đản, lễ Vu lan báo hiếu, khóa An cư Kiết hạ,… của Phật giáo; lễ Phục sinh, lễ Noel, của Công giáo và Tin lành; lễ Hạ nguyên, lễ Trung nguyên, lễ Thượng nguyên, lễ hội Yến Diêu Trì Cung của Cao đài; lễ khai đạo của Phật giáo Hòa Hảo,… các đại hội nhiệm kỳ, Hội nghị thường niên của các tôn giáo và các hoạt động mang tính chất tôn giáo quốc tế ở Việt Nam.

Về cơ bản, các tổ chức tôn giáo đồng thuận với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước với tôn giáo, do đó các hoạt động tôn giáo như: phong chức, phong phẩm, đào tạo, xây dựng, sửa chữa mới nhà thờ, xuất bản kinh sách, … tuân thủ pháp luật; các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhất là lĩnh vực từ thiện, nhân đạo; cùng với các hoạt động tôn giáo như đã nêu, tổ chức tôn giáo mở rộng các hoạt động quốc tế góp phần làm cho thế giới hiểu về Việt Nam, về chính sách đổi mới đối với tôn giáo và chuyển biến đời sống tôn giáo ở Việt Nam.

Đánh giá tình hình tôn giáo ở Việt Nam, ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định: tình hình tôn giáo ở nước ta thời gian qua đang chuyển biến theo hướng tích cực và ổn định. Những chuyển biến đó đã góp phần ổn định xã hội và nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới.

Sự chuyển biến tích cực về tình hình tôn giáo ở trong nước có sự đóng góp, nỗ lực rất lớn của toàn ngành tôn giáo. Trong thời kỳ đổi mới, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo cũng như công tác tôn giáo nói chung đã được nâng lên một bước, từ nhận thức đến phương pháp, giải pháp. Tuy nhiên còn một số tồn tại mà báo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra như: nhận thức và cách xử lý tình huống trong một số cấp ủy và chính quyền địa phương chưa thống nhất, còn khác nhau; văn bản pháp luật, pháp quy về tín ngưỡng, tôn giáo còn thiếu, một số quy định chưa theo kịp thực tiễn hội nhập quốc tế; tổ chức bộ máy và cán bộ của hệ thống quản lý nhà nước về tôn giáo còn nhiều bất cập, cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo từ Trung ương đến địa phương còn chưa mạnh cả về công tác tham mưu, công tác quản lý, công tác hướng dẫn, chỉ đạo.

Trong buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, ông Phạm Dũng thay mặt Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đã đề xuất một số nội dung chính như: Đưa ra lộ trình xây dựng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo để đảm bảo có hành lang pháp lý ổn định hiệu lực cao trong thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo trong hiện tại và tương lai. Ông Phạm Dũng cũng kiến nghị về cơ chế chỉ đạo công tác tôn giáo; thống nhất quan điểm về xử lý các vấn đề nảy sinh trong tôn giáo, kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp,…


Thủ tướng Chính phủ phát biểu ý kiến chỉ đạo

Sau khi nghe báo cáo, kết luận buổi làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực và kết quả công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ và ngành quản lý nhà nước về tôn giáo trong thời gian qua, để có được bức tranh tôn giáo tích cực như hiện nay. Kết quả đó đã góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của đất nước. Thủ tướng yêu cầu Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục thể chế bằng pháp luật, những quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước đới với tôn giáo. Trước mắt cần tổng kết công tác thực hiện các văn bản pháp luật, pháp quy của Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, trước hết là Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. Cùng với công tác tổng kết Pháp lệnh, sớm đưa Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo vào cuộc sống. Ban Tôn giáo Chính phủ cần thực hiện tốt chức năng kiểm tra, thanh tra và đôn đốc việc thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Để làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, việc đào tạo và nâng cao trình độ của lực lượng cán bộ làm công tác tôn giáo là rất quan trọng. Trong công tác tuyên truyền, việc tuyên truyền đối ngoại cần được quan tâm hơn để các tổ chức tôn giáo trong và ngoài nước hiểu về Việt Nam, về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới.


Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng

Ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và mong Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm tới công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và đời sống cán bộ của toàn ngành tôn giáo.

Trước lúc làm việc với Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi nói chuyện với toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động Ban Tôn giáo Chính phủ. Nhân dịp đầu xuân năm mới, Thủ tướng Chính phủ chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Tôn giáo Chính phủ mạnh khỏe, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Thái Bình, ông Phạm Dũng, ông Nguyễn Thanh Xuân, ông Dương Ngọc Tấn đã trồng cây lưu niệm tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ.

Trường Bách

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Ban Tôn giáo Chính phủÔng Phạm Dũng Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ   báo cáo tình hình Tiếp và làm việc với Thủ tướng có ông Nguyễn Thái Bình, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Tiến sỹ Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp Phó Giám đốc tổ chức Ân xá Quốc tế
Ban Tôn giáo Chính phủ gặp mặt đầu xuân Quý Tỵ 2013
Ban Tôn giáo Chính phủ chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp đoàn Tòa Giám mục giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng
Đặc phái viên không thường trú của Tòa thánh Vatican thăm chúc tết Ban Tôn giáo Chính phủ
Ủy ban Người Việt Nam tại nước ngoài thăm chúc tết Ban Tôn giáo Chính phủ
Ban Tôn giáo Chính phủ gặp mặt, chúc Tết các cán bộ hưu trí.
Các đoàn khách đại diện một số tổ chức tôn giáo đến thăm và chúc tết Ban Tôn giáo Chính phủ nhân dịp năm mới 2013
Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chức sắc, nhà tu hành đại diện một số tổ chức tôn giáo khu vực phía Nam
Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ thăm, chúc Tết Quý Tỵ 2013 chức sắc, tín đồ các tôn giáo
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn