Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 23/01/2020 07:12 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

Hội nghị tổng kết đánh giá thực tiễn tình hình công tác tôn giáo năm 2012 và đề ra phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác tôn giáo năm 2013, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ trong thời gian tới

 

Chiều ngày 04/01/2013, tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ, đã diễn ra hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2012. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng, các Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ gồm có ông Nguyễn Thanh Xuân, ông Bùi Thanh Hà, ông Dương Ngọc Tấn. Đại biểu khách mời có Tiến sỹ Triệu Khắc Cường, Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

Hội nghị được điều hành dưới sự chủ trì của đoàn chủ tịch gồm có: ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; các ông Nguyễn Thanh Xuân; ông Bùi Thanh Hà; ông Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ.

 

 

Hội nghị đã nghe các báo cáo như: báo cáo Tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013 do ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trình bày; Báo cáo công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 do bà Trần Thị Minh Sỹ, Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế toán trình bày; Báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2012 và phát động phong trào thi đua năm 2013 do ông Nguyễn Phú Hùng Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan trình bày; báo cáo Công tác Thanh tra nhân dân năm 2012 do ông Nguyễn Hữu Có, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Phó Giám đốc Nhà xuất bản tôn giáo trình bày.

 

 

Sau khi nghe các báo cáo tổng kết nêu trên, một số cán bộ, công chức, viên chức đã đóng góp ý kiến, Hội nghị nhất trí thông qua các báo cáo trên và thống nhất nhận định: trong bối cảnh đất nước nói chung và ngành tôn giáo nói riêng còn nhiều khó khăn, đời sống tôn giáo có nhiều biến động, hoạt động tôn giáo luôn có xu thế mở rộng trên trường quốc tế. Song trong năm qua tập thể và Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Ban Tôn giáo Chính phủ đã khắc phục khó khăn, nhiều nội dung công tác lớn được tập trung thực hiện có kết quả: chủ động, nỗ lực trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra, đảm bảo hoạt động của các tôn giáo trong khuôn khổ quy định của Pháp luật, phù hợp với hiến chương các tổ chức tôn giáo; thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về tôn trọng và tự do tín ngưỡng tôn giáo; tham mưu cho Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về tôn giáo.

 

 

Những thành tích đạt được của Ban Tôn giáo chính phủ đã góp phần duy trì và tạo sự yên tâm, tin tưởng trong chức sắc, tín đồ các tôn giáo, làm ổn định tình hình an ninh, chính trị, xã hội góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Hội nghị cũng đã nêu lên những hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo năm 2012 như: Viêc tham mưu chưa đáp ứng được nhu cầu đề ra, việc giải quyết đơn thư khiếu nại và thanh tra, kiểm tra, thực hiện các quy định pháp luật về tôn giáo có nội dung còn chưa kịp thời; hoạt động mê tín dị đoan vẫn còn diễn ra tại một số cơ sở tôn giáo; việc trao đổi thông tin trong hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo cũng như với các ban nghành, các vụ, đơn vị trong cơ quan còn hạn chế; việc kiện toàn tổ chức nhân sự cho các vụ, đơn vị, công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức cần được quan tâm hơn nữa.            

Nhiệm vụ đề ra trong năm 2013 tập trung vào một số công việc trọng tâm: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước, thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt quan tâm tới việc hướng dẫn các tổ chức tôn giáo Nghị định 92/2012/NĐ-CP về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; phối hợp với các cơ quan ban nghành, đoàn thể và địa phương tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo chức sắc và tín đồ các tôn giáo, tập chung kiện toàn bộ máy làm công tác tôn giáo từ trung ương tới địa phương, ….

Nhân dịp này hội nghị đã tổng kết trao tặng phần thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo năm 2012

 

Phát biểu kết luận và Bế mạc hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Ban, ông Phạm Dũng Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã ghi nhận những thành tích, những ý kiến đóng góp của các cán bộ, công chức với tinh thần trách nhiệm cao là rất quý báu trong công tác tôn giáo.

Năm 2012 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước. Đối với Ban Tôn giáo Chính phủ có nhiều điều kiện thuận lợi như đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo có kinh nghiệm, cơ sở vật chất được bổ sung. Ông Phạm Dũng khẳng định, tổ chức bộ máy của Ban sẽ được tăng cường và kiện toàn và đó là điều kiện thuận lợi giúp Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Phạm Dũng cũng mong muốn trong năm 2013 toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Tôn giáo Chính phủ quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về công tác tôn giáo và tiếp tục thực hiện công tác nghiên cứu, tham m­ưu, đề xuất tổng kết thực tiễn về công tác tôn giáo; Phối hợp đề xuất việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tôn giáo: hoàn chỉnh Nghị định thay thế Nghị định số 22/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường đối ngoại tôn giáo và phối hợp đấu tranh ngoại giao liên quan đến tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền ; củng cố tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp ; cần tập chung sửa đổi một số quy chế, quy định của cơ quan, kiện toàn bộ máy một số đơn vị trực thuộc Ban ; thực hiện tốt quy chế dân chủ, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu tham nhũng. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm qua, ông Phạm Dũng yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao cho./.

 

 

 

Tin Kiều Nga

Ảnh Phan Hường

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chứcChiều ngày 04/01/2013, tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ, đã diễn ra hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2012. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng, các Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ gồm có ông
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Công đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ tổng kết công tác công đoàn năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013
Phỏng vấn Tiến sĩ Bùi Thanh Hà - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ về Nghị định số 92/2012/NĐ-CP
Trao tặng Huy hiệu 30 tuổi Đảng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”
Nhà nước Lào trao tặng Huân chương cao quý cho Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam
Những chuyển biến quan trọng trong đời sống, chính sách tôn giáo ở Việt Nam
Lễ ra mắt Trang Thông tin điện tử của Ban Tôn giáo Chính phủ
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn