Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 23/01/2020 06:05 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Nhà nước Lào trao tặng Huân chương cao quý cho Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam

Năm 2012 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Đây là “năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012”, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2012) và 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977-18/7/2012), dân tộc 2 nước tự hào về tình đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Đoàn kết, hữu nghị và hợp tác

Trong những năm qua, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và tăng cường quan hệ hữu nghị với Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, thực hiện Bản Thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo giữa hai cơ quan, trong đó có việc thường xuyên trao đổi, phối hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng về công tác tôn giáo cho cán bộ các cấp của Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước.
 
Với những kết quả đạt được, ngày 14/8/2012, Đoàn cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Phăn Đuông Chít Vông Sả, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Xây dựng Đất nước Lào làm trưởng đoàn đã sang thăm và trao tặng huân chương, kỷ niệm chương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước cho các tập thể và cá nhân Ban Tôn giáo Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự buổi lễ trao tặng huân chương và kỷ niệm chương có đồng chí Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; đồng chí Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Chủ tịch hội hữu nghị Việt – Lào; đồng chí Nguyễn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thế Doanh, Nguyên Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Tôn giáo Chính phủ.
 
Lễ trao tặng huân chương, kỷ niệm chương
 
Đồng chí Phăn Đuông Chít Vông Sả khẳng định: việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tôn giáo Chỉnh phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước góp phần quan trọng và có hiệu quả trong việc tham mưu, đề xuất với Trung ương Đảng và Nhà nước của hai nước những chủ trương, chính sách đúng đắn đối với công tác tôn giáo; động viên chức sắc, tín đồ tôn giáo hai nước tăng cường đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng và phát triển đất nước giàu đẹp, phồn vinh. Các tôn giáo cùng nhân dân mỗi nước đóng góp xây dựng mối quan hệ truyền thống Việt – Lào. Hợp tác giữa Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt – Lào. Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước và Nhà nước, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào quyết định tặng thưởng Huân chương It xạ lạ cho 2 tập thể (tặng Huân chương It xạ lạ hạng I cho Vụ Hợp tác Quốc tế; Huân chương It xạ lạ hạng II cho Trung tâm Nghiên cứu Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công tác Tôn giáo) tặng Huân chương cho 3 cá nhân (tặng Huân chương It xạ lạ hạng II cho đồng chí Nguyễn Thế Doanh, nguyên Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ; tặng Huân chương It xạ lạ hạng III cho đồng chí Phạm Huy Thơ, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ) và tặng kỷ niệm chương cho 20 cá nhân thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ.
 
Thay mặt toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Tôn giáo Chính phủ, đồng chí Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ cảm ơn Nhà nước Lào và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước đã trao tặng cho tập thể và cán bộ Ban Tôn giáo Chính phủ phần thưởng cao quý này. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới hai cơ quan sẽ phối hợp thực hiện có hiệu quả hơn nữa Bản Thỏa thuận hợp tác, tăng cường hoạt động trao đổi nghiên cứu, kinh nghiệm về công tác tôn giáo, mở rộng quan hệ giao lưu giữa các đoàn cán bộ làm công tác tôn giáo ở các cấp. Đồng chí Phạm Dũng chúc tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào đời đời bền vững. Chúc mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước ngày càng gắn bó, hiệu quả thiết thực.
 
Nội dung tiếp tục hợp tác giữa hai cơ quan Ban Tôn giáo Chính phủ (Việt Nam) và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước trên lĩnh vực tôn giáo:
1. Tiếp tục thực hiện tốt Bản Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan với các nội dung: trao đổi kinh nghiệm công tác, phối hợp mở lớp tập huấn, đào tạo cán bộ, trao đổi đoàn, tăng cường công tác tuyên truyền và phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt nhằm phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt – Lào.
2. Chủ động phối hợp nâng cao chất lượng công tác tổng kết, nghiên cứu, đánh giá tình hình tôn giáo, dự báo kịp thời về xu hướng của tôn giáo, để tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Chính phủ hai nước trong hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại phù hợp với từng giai đoạn, với từng đối tác, đối tượng cụ thể; xử lý kịp thời có hiệu quả các vấn đề đột xuất xảy ra.
3. tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung Bản Thỏa thuận ký kết giữa hai cơ quan, đảm bảo được thực hiện tốt nhất.
 
Một số hình ảnh của buổi lễ
 
Đồng chí Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu tại buổi lễ
 
Đoàn cán bộ cấp cao nước CHDCND Lào
 
 
Lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và Ban Tôn giáo Chính phủ
 
 
Đồng chí Phăn Đuông Chít Vông Sả, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Xây dựng Đất nước Lào phát biểu
 
Đồng chí Phăn Đuông Chít Vông Sả trao huân chương It xạ lạ hạng I cho Vụ Hợp tác Quốc tế
 
Đồng chí Phăn Đuông Chít Vông Sả trao huân chương It xạ lạ hạng II cho Trung tâm Nghiên cứu Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công tác Tôn giáo
 
Đồng chí Phăn Đuông Chít Vông Sả trao huân chương It xạ lạ hạng II cho đồng chí Nguyễn Thế Doanh và đồng chí Nguyễn Thanh Xuân
 
Đồng chí Phăn Đuông Chít Vông Sả trao kỷ niệm chương cho 20 cá nhân Ban Tôn giáo Chính phủ
 
Đồng chí Phăn Đuông Chít Vông Sả tặng quà Ban Tôn giáo Chính phủ
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủphát biểu cảm tưởng tại buổi lễ
 
Cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Tôn giáo Chính phủ
Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu bế mạc buổi lễ
Trường Bách
Nhà nước Lào trao tặng Huân chương cao quý cho Ban Tôn giáo Chính phủ Việt NamĐoàn kết, hữu nghị và hợp tác Trong những năm qua, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và tăng cường quan hệ hữu nghị với Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, thực hiện Bản Thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo giữa hai cơ quan, trong đó có việc
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Những chuyển biến quan trọng trong đời sống, chính sách tôn giáo ở Việt Nam
Lễ ra mắt Trang Thông tin điện tử của Ban Tôn giáo Chính phủ
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn