Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 27/01/2020 03:05 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Những chuyển biến quan trọng trong đời sống, chính sách tôn giáo ở Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 57 năm ngày thành lập ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo, ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã dành cho Trang Thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ cuộc trao đổi về chủ trương, chính sách và đời sống tôn giáo ở Việt Nam.

Phóng viên: Thưa ông! Xin ông cho biết về đời sống tôn giáo trong những năm gần đây?

Ông Phạm Dũng: Thưa Qúy vị và các bạn, tự do tín ngưỡng, tôn giáo được coi là một quyền cơ bản của con người. Ở Việt Nam, kể từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời ( sau đó là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Đảng, Nhà nước ta xác định tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân, từ đó kiên trì chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, điều đó được thể hiện rõ trong các đạo luật. Hiến pháp của nước Việt Nam năm 1992, ở điều 70: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật”. Để thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã có pháp lệnh, chỉ thị, quyết định về công tác tôn giáo. Điều 1 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo khẳng định chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Công dân có tín ngưỡng, tôn giáo hoặc không có tín ngưỡng, tôn giáo cũng như công dân có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau phải tôn trọng lẫn nhau”. Trong những năm qua, đời sống kinh tế nước ta nói chung có nhiều thuận lợi, song bên cạnh đó cũng có không ít khó khăn, do ảnh hưởng của của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, cùng với những diễn biến phức tạp của môi trường tự nhiên tác động… đã ảnh hưởng tới đời sống nhân dân, trong đó có đồng bào có đạo. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương, giải pháp khắc phục khó khăn giúp cho nền kinh tế tiếp tục phát triển; an ninh, chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống người dân, trong đó có đời sống tôn giáo của đồng bào có đạo ngày càng được cải thiện ổn định và phát triển. Nhìn nhận và phát huy những giá trị tích cực về văn hóa, đạo đức của tôn giáo, khuyến khích các hoạt động tôn giáo tiến bộ vì lợi ích dân tộc, lợi ích của nhân dân. Đảng, Nhà nước, ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo, các Bộ, ban, ngành, cấp chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện để các tôn giáo ngày một phát triển và gắn bó với xã hội, trên khắp mọi miền của Tổ quốc, người dân Việt Nam đều được tự do thực hành tín ngưỡng, tôn giáo, các cơ sở thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo được trùng tu, xây dựng khang trang, được pháp luật bảo hộ.Những thực tế đó khẳng định sự thay đổi tích cực trong đời sống tôn giáo những năm gần đây. Các tôn giáo đã tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn trang trọng thu hút đông đảo chức sắc, tín đồ trong và ngoài nước tham gia như: Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc Vesak 2008, Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới lần thứ XI; cùng với người dân cả nước chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, Giáo hội Phật giáo đã tổ chức các hoạt động “Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”; Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Lễ khai mạc Năm Thánh 2010; Đại hội Dân chúa; Lễ hội La Vang; Lễ kỷ niệm 100 năm Tin lành đến Việt Nam; Lễ hội yến Diêu Trì Cung của đạo Cao đài và các ngày lễ trọng khác của Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh Độ Cư sĩ, Bahai’i, Cộng đồng Hồi giáo Việt Nam, Tứ Ân Hiếu nghĩa. Riêng năm 2011, cả nước có hơn 100 lượt chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo được cấp phép ra nước ngoài tham gia các khóa đào tạo tôn giáo và các hoạt động quốc tế liên quan đến tôn giáo.
 
Bên cạnh những hoạt động tôn giáo tích cực vẫn còn một số hoạt động mê tín dị đoan ở một số cơ sở tôn giáo. Các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới (đạo lạ, tà đạo) tiếp tục hoạt động và bọn phản động đã lợi dụng sử dụng vấn đề tôn giáo ở một số vùng nhất là Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong đó điển hình là đạo Dương Văn Mình (ở Tây Bắc), đạo Hà Mòn, Tin lành Đề ga (ở Tây Nguyên), vụ tuyên truyền “Vương quốc Hmông” để tập hợp gây rối tại huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên).
 
Nhưng trên bình diện tổng thể đời sống tôn giáo của đồng bào có đạo trên cả nước diễn ra phong phú, sôi động, cơ bản tuân thủ pháp luật, tin tưởng vào chính sách pháp luật của Nhà nước, đại đa số chức sắc, tín đồ tin tưởng, phấn khởi trước những thành tựu đổi mới của đất nước, chăm lo việc đạo, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư góp phần nâng cao đời sống trong đồng bào có đạo, đây chính là chuyển biến quan trọng trong đời sống đồng bào các tôn giáo ở Việt Nam.
 
Phóng viên: Vâng! Thưa ông. Đời sống tôn giáo ngày càng phong phú, sôi động và ổn định. Điều đó khẳng định trong những năm qua chính sách tôn giáo ở Việt Nam và công tác tôn giáo có nhiều chuyển biến quan trọng. Xin ông cho biết đôi nét về những chuyển biến này?
 
Ông Phạm Dũng: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo là: đồng bào theo tôn giáo là bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, đoàn kết giữa những người có đạo và những người không theo tôn giáo nào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tư tưởng của Người trong suốt quá trình lịch sử cách mạng một trong những nguyên tắc lãnh đạo, quản lý xã hội và điều hành đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là quan tâm đến công tác tôn giáo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung và đời sống của đồng bào các tôn giáo nói riêng. Điều này được thể hiện rất rõ trong các văn kiện, các chủ trương, chính sách của Đảng. Đặc biệt ngay sau những năm đầu đổi mới, ngày 16/10/1990, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Nghị quyết số 24-NQ/TW về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới. Ngày 12/3/2003, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo. Ngày 18/6/2004, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo... Từ đó đến nay để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, toàn ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo đã quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham mưu hoàn thiện chính sách, pháp luật về tôn giáo.
 
Như vậy bước phát triển quan trọng nhất là việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về tôn giáo, trong đó bảo đảm và tôn trọng tự do tôn giáo, đoàn kết dân tộc trở thành một nguyên tắc hàng đầu và nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo, bảo vệ và đấu tranh nhân quyền.
 
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trong thực hiện các chủ trương, chính sách về tôn giáo. Đã có 33 tổ chức tôn giáo trong 13 tôn giáo ở Việt Nam được công nhận tư cách pháp nhân cấp đăng ký hoạt động, các tôn giáo đều có cơ hội phát triển như nhau trong hành lang chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước.
 
Trong công tác tôn giáo, toàn ngành thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo: Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định 22/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh, Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành, Chỉ thị 1940/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhà đất có liên quan đến tôn giáo, kiến thức về công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo cho các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và cán bộ làm công tác tôn giáo, điển hình năm 2011, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức 336 lớp cho 76820 lượt chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo; 845 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 30.569 lượt cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, riêng Ban Tôn giáo Chính phủ mở 7 lớp cho hơn 1.000 lượt chức sắc, tín đồ các tôn giáo, 3 lớp tập huấn đạo Tin lành theo chương trình phối hợp với Viện Can dự toàn cầu (IGE).
 
Duy trì và mở rộng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chức sắc, nhà tu hành trong các tôn giáo ở Việt Nam luôn được quan tâm. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã mở các lớp đào tạo thuộc các Học viện Phật giáo, lớp cao đẳng Phật học, 32 trường trung cấp Phật học. Giáo hội Công giáo Việt Nam tổ chức ở 07 Đại chủng viện với 09 cơ sở đào tạo hàng nghìn chủng sinh. Hội Thánh Tin lành Việt Nam mở các khóa đào tạo học viên tại Viện Thánh kinh thần học. Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam luôn chủ động trong việc củng cố tổ chức, phong chức, phong phẩm, thuyên chuyển và bổ nhiệm các vị chức sắc, nhà tu hành để chăm lo việc đạo theo điều lệ của các tôn giáo và quy định của pháp luật.
 
Công tác báo chí, in ấn, xuất bản liên quan đến tôn giáo được Nhà nước Việt Nam quan tâm, bảo đảm yêu cầu hoạt động của các tôn giáo. Hầu hết các tổ chức tôn giáo đã có báo, tạp chí, bản tin. Theo đề nghị của các tổ chức tôn giáo, Nhà xuất bản Tôn giáo đã cấp phép xuất bản hàng ngàn đầu sách tôn giáo với nhiều thể loại: bản in, đĩa VCD, CD, MP3... In kinh sách Phật giáo bằng chữ Khmer; in cuốn Kinh thánh bằng các tiếng Ba-na, Ê-đê, Gia-rai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt tôn giáo của các tín đồ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. In Kinh thánh bằng chữ Mông Latinh và thủ tục xuất bản kinh Cô-ran song ngữ Việt Nam - Ả Rập.
 
Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư của các tổ chức, cá nhân tôn giáo được tập trung giải quyết.
 
Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp thường xuyên với các bộ, ngành trong công tác đối ngoại tôn giáo qua các kênh ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia các hoạt động đối ngoại với các tổ chức tôn giáo trong khu vực, các tổ chức phi Chính phủ quốc tế, các hội nghị, hội thảo liên quan đến tôn giáo như: chương trình hợp tác giữa Ban Tôn giáo Chính phủ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, với Bộ Lễ nghi Tôn giáo Campuchia, với Bộ Tôn giáo Myanmar, thúc đẩy quan hệ hợp tác với Bộ Tôn giáo Ảrập Xê-út và đặc biệt là với Tòa thánh Vatican,... Vừa qua Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp cùng Liên minh Châu Âu tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế - những kinh nghiệm quốc tế được chia sẻ”. Những hoạt động này đã làm phong phú đời sống tôn giáo ở Việt Nam
 
Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của các tín đồ, Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo đến đời sống của bà con giáo dân. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng nhiều chương trình hành động và kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tập trung giải quyết vấn đề an sinh xã hội, phát triển văn hóa, tạo điều kiện cho các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào. Công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống "tốt đời, đẹp đạo", đồng hành cùng dân tộc và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được đẩy mạnh.
 
Phóng viên: Với những chuyển biến quan trọng về chính sách tôn giáo và những thành tựu đạt được trong công tác tôn giáo. Ông có  nhận định như thế nào về đời sống tôn giáo ở Việt Nam trong thời gian tới?Thưa ông?
 
Ông Phạm Dũng:  Quá trình đổi mới ở Việt Nam với những thành tựu to lớn về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong quá trình đó, đổi mới về chính sách đối với tôn giáo đã đưa lại những thành tựu rất quan trọng, làm thay đổi căn bản đời sống tôn giáo theo chiều hướng ngày càng tiến bộ và tích cực. Những chuyển biến trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam làm sáng tỏ chủ trương và chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, làm cho quần chúng tín đồ, chức sắc thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước cùng sự đổi mới của đất nước, từ đó ủng hộ và tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới. Chính điều đó đã góp phần vào sự ổn định tình hình chính trị và phát triển của đất nước. Hiện nay chính sách đối với tôn giáo ở Việt Nam đã đem lại nhiều kết quả tích cực, cho thế giới biết những chuyển biến trong đời sống tôn giáo Việt Nam cũng như những chuyển biến trong chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Tôi tin rằng với những chuyển biến này trong thời gian tới các tôn giáo khi được công nhận bao giờ cũng xác định cho mình một đường hướng hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và hoạt động tôn giáo luôn gắn với xã hội, với dân tộc. Với những bước tiến phát triển quan trọng về chính sách pháp luật trong đó có chính sách pháp luật về tôn giáo sẽ tạo nên sự đồng thuận trong chính quyền và người dân theo đạo, thúc đẩy tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, để xây dựng xã hội mới chống lại các hoạt động lợi dụng tôn giáo sử dụng tôn giáo của các thế lực thù địch với Việt Nam. Đời sống các tôn giáo ở Việt Nam đã và sẽ ngày càng phong phú, đa dạng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, các hoạt động tôn giáo sẽ thu hút không chỉ tín đồ trong nước, trong khu vực mà trên cả thế giới. Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo sẽ luôn lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của đồng bào có đạo bởi đồng bào các tôn giáo là một lực lượng quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ổn định của các tôn giáo góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh- chính trị của đất nước ta.
 
Phóng viên:Nhân dịp kỷ niệm 57 năm ngày thành lập ngành quản lý nhà nước về tôn giáo(02/8/1955 – 02/8/2012), ông có gửi lời nhắn nhủ gì đến toàn thể cán bộ làm công tác tôn giáo trên mọi miền của Tổ quốc?
 
Ông Phạm Dũng:Như đã nói ở trên xuyên suốt quá trình lịch sử quan điểm của Đảng ta khẳng định rõ công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nó có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định an ninh chính trị và phát triển đất nước. Đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo luôn chủ động trong công việc của mình dù biết công tác tôn giáo là một lĩnh vực chính trị đặc biệt bởi tính đặc thù của nó, đòi hỏingười cán bộ làm công tác tôn giáo luôn phải là người có bản lĩnh chính trị vững vàng và có “chí tâm” trong sáng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo, là người cán bộ làm công tác tôn giáophải để giúp đỡ họ, để báo cáo với Đảng, Nhà nước có chính sách, pháp luật phù hợp với thực tế đời sống tôn giáo ở Việt Nam, phải yêu nghề, có “tư tưởng sự nghiệp” đối với ngành tôn giáo này. Tuy rằng công việc còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác tôn giáo và những người đang công tác trong ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo, niềm tự hào về những thành tựu đã đạt được trong 57 năm qua sẽ khích lệ chúng ta phát huy và nỗ lực hơn nữa để khẳng định mình, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sự yêu quý của đồng bào các tôn giáo. Tôi thân ái gửi tới toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo trên mọi miền Tổ quốc lời chúc mừng thắng lợi.
 
Phóng viên: Xincảm ơn ông đã cung cấp những thông tin hữu ích về chuyển biến quan trọng trong đời sống và chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Kính chúc ông và gia đình luôn mạnh khỏe./.
 
Người thực hiện: Kiều Nga
Những chuyển biến quan trọng trong đời sống, chính sách tôn giáo ở Việt NamPhóng viên : Thưa ông! Xin ông cho biết về đời sống tôn giáo trong những năm gần đây? Ông Phạm Dũng : Thưa Qúy vị và các bạn, tự do tín ngưỡng, tôn giáo được coi là một quyền cơ bản của con người. Ở Việt Nam, kể từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Lễ ra mắt Trang Thông tin điện tử của Ban Tôn giáo Chính phủ
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn